Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

22. 2. 2021

Tudi knjižnice uresničujejo cilje trajnostnega razvoja

Evropski center knjižnic, informacijskih in dokumentacijskih organizacij (EBLIDA) predstavlja glas 65.000 javnih knjižnic in drugih ustanov, združenih v 110 skupnosti/zvez, ki delujejo v 34 državah. Članica je tudi Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS). Našo pozornost je vzbudilo prizadevanje krovne organizacije, da knjižnice vzpodbudi k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

V nagovoru februarskega mesečnega novičnika predsednik Ton van Vlimmeren knjižnice prikaže kot ustanove, ki prispevajo k družbi in ljudem v skupnosti. Poudari, da s svojimi dejavnostmi in programi krepijo vrednote, in da so nenazadnje tudi stavbe pomembne. Niso cilj, so pa sredstvo.

Vrednote, ki jih knjižnice dajejo družbi, so po mnenju predsednika identične Ciljem trajnostnega razvoja iz Agende 2030. Poudarjajo enake možnosti, vseživljenjsko učenje, prost dostop do informacij, svobodo govora ipd. Knjižnice se odzivajo na pobudo. Njihovi predstavniki se udeležujejo delavnic z naslovom Misli nepredstavljivo. Tako so k zavezi pristopile knjižničarske oziroma dokumentacijske ustanove v Franciji, Nizozemski, Grčiji, Latviji in Italiji.

Več o tem lahko preberete na spletni strani organizacije EBLIDA, kjer se lahko naročite na njihove mesečne novice.  

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content