Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. 9. 2019

Tri nova središča za samostojno učenje

V letu 2018 je bilo v mreži Središč za samostojno učenje (SSU) 35 središč in dve podružnici (več na: https://www.acs.si/projekti/domaci/sredisca-za-samostojno-ucenje/). Delovala so večinoma pri ljudskih univerzah, pa tudi pri zasebnih izobraževalnih organizacijah in knjižnicah. V letu 2019 so se obstoječi mreži pridružila 3 nova središča. Obiščete jih lahko v naslednjih organizacijah:

  • Ljudski univerzi Kranj,
  • Ljudski univerzi Radovljica ter
  • Razvojni agenciji Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur.

SSU po Sloveniji so v lokalnem okolju doživela dober odziv, kar potrjujejo tudi podatki iz aplikacije za spremljanje uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu IO v Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO) in aplikacije SSU (https://ssu.acs.si/mreza/). Podatki kažejo, da se število udeležencev SSU z leti povečuje. Še vedno pa se pojavlja dokaj velika heterogenost med posamičnimi izvajalskimi organizacijami in njihovimi lokalnimi okolji.

Več o tem lahko preberete na https://epale.ec.europa.eu/sl/blog/sredisca-za-samostojno-ucenje-se-predstavijo in https://portalssu.acs.si/o_nas.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content