Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

21. 6. 2018

Strategija spretnosti, 2. faza Akcijsko načrtovanje – napoved julijskih srečanj

V letošnjem letu smo začeli s konkretnimi razpravami v 2. fazi procesa Strategija razvoja in uporabe spretnosti.

Slovenija je ena od desetih držav OECD, ki sodeluje v procesu Strategije spretnosti, in ena od treh, ki nadaljuje proces v drugi fazi, prva pa po številu vključenih vladnih resorjev (ministrstev). Za OECD je vsekakor pomemben primer odgovornosti do potrebnih sprememb in aktivnosti po objavi raziskave PIAAC.

V fazi akcijskega načrtovanja so po metodologiji OECD oblikovani različni načini povezovanja in sodelovanja v procesu jasnega pregleda upravljanja izobraževanja odraslih. Za vse te sodelujoče akterje je OECD oblikovala obširne inštrumentarije, tematske diskusije in delavnice za pregledov dejavnosti, ukrepov in povezovanj ter oblik sodelovanja med njimi za vprašanja, povezana z upravljanjem izobraževanja odraslih.

Od 3. do 5. julija 2018 bomo v sodelovanju z OECD (za Slovenijo projekt vodi dr. Ben Game) organizirali nadaljnja delovna srečanja v procesu Akcijskega načrtovanja, kjer sodelujoči predstavniki različnih vladnih organizacij in deležnikov ter lokalnih in regionalnih struktur obravnavajo vsebine upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji. Koordinacijo projekta v Sloveniji vodi MIZŠ (Ema Perme in dr. Mojca Štraus) v sodelovanju z ACS v 2. fazi (Mateja Pečar in Diana Volčjak).

Letošnja julijska srečanja so tretja po vrsti dogodkov in aktivnosti v marcu in maju z vmesnimi nalogami, ki so potekale s pomočjo moderne tehnologije. Tematsko bodo vezana na podrobni pregled zadnjega osnutka predlogov politikam za ustrezno in učinkovito upravljanje izobraževanja odraslih v Sloveniji. To vključuje izboljšanje delovanja na vladni ravni, vzpostavljanje povezav, krepitev odgovornosti, prepoznavanje pristojnosti, sodelovanje z lokalno in regionalno ravnijo, različnimi vključenimi deležniki ter drugimi akterji.

Predstavitev dela v drugi fazi in predlogov izboljšav pričakujemo konec septembra oziroma v začetku oktobra 2018, končno objavo priporočil, skupaj s predstavniki OECD, pa v novembru 2018.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content