Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

3. 8. 2018

Sprejet Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2019

Vlada je na 262. dopisni seji 1. avgusta sprejela Letni program izobraževanja odraslih za leto 2019 (LPIO 2019). Pripravila so ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje.

Z letnim programom se po posameznih ministrstvih določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajale in financirale iz državnega proračuna. Vključuje izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost. Pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe se omejuje na izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega izobraževanja.

Letni program sledi uresničevanju ciljev zapisanih v Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 in opredeljuje različne ciljne skupine. Vanje se uvrščajo brezposelni in sicer prednostno starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti. Med zaposlenimi bodo prednost imeli starejši od 45 let z dokončano manj kakor štiriletno srednjo šolo ali s slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi, prav tako pa tisti  zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega po določeni starosti ne morejo več opravljati. Med ciljne skupine so umeščeni tudi manj izobraženi in druge ranljive skupine, kot so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci. Sredstva bodo namenjena tudi drugim skupinam odraslih, predvsem tistim, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin, kakor so na primer kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij.

Za izvajanje letnega programa bo v letu 2019 zagotovljenih dobrih 77,7 milijona evrov. Program je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content