Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

21. 8. 2023

S projektom SPOZNAJ bodo podprli uvajanje načel odprte znanosti v Sloveniji

V začetku avgusta je Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani skupaj z 20 slovenskimi javnimi raziskovalnimi organizacijami začela izvajati projekt SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji. Cilj projekta je prilagoditi delovanje partnerjev smernicam odprte znanosti, spodbujati sodelovanje med raziskovalci in javnostjo ter olajšati deljenje znanja.

Namen projekta SPOZNAJ je ozaveščati, izobraževati in opolnomočiti sodelavce konzorcijskih partnerjev ter širše javnosti v Sloveniji v zvezi z načeli odprte znanosti.

Slika, ki simbolizira odprto znanost.

Poleg javnih raziskovalnih organizacij bodo v projekt vključene tudi zasebne organizacije, javne agencije, knjižnice, poslovni subjekti in druge zainteresirane strani.

Partnerji projekta se bodo osredotočili na odprto znanost z več vidikov: v znanstvenoraziskovalno delo bodo skušali vključevati občane, promovirali bodo uporabo odgovornih metrik za vrednotenje kakovosti znanstvenega dela ter spodbujali transparentnost in odprt dostop do raziskovalnih rezultatov.

Do junija 2026 bodo v projektu izvedli najmanj 30 javnih predavanj o aktualnih temah s področja odprte znanosti ter 4 nacionalne dogodke z mednarodno udeležbo. Projekt vključuje še serijo specialističnih izobraževanj, pripravo izobraževalnih gradiv, vzpostavitev podpornih struktur in prilagoditev delovanja partnerjev.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Dodatne informacije o projektu so objavljene na spletni strani Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content