Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

25. 7. 2023

Resolucija Sveta o evropskem izobraževalnem prostoru: Vizija do leta 2025 in pozneje

Konec maja je bila v Uradnem listu EU objavljena Resolucija Sveta o Evropskem izobraževalnem prostoru: Vizija do leta 2025 in pozneje. V njem je izpostavljen pomen močne politične zavezanosti držav članic za uresničitev evropskega izobraževalnega prostora. Poudarja tudi potrebo po vlaganju v visokokakovostno, inkluzivno in pravično izobraževanje ter vseživljenjsko učenje.

V strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (2021–2030) je poudarjeno pet strateških prednostnih nalog. Te so podlaga za delo ter nadaljnje evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. Pomembne pa so tudi pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora, za kar je potrebno tudi nadaljnje usklajevanje in dialog med različnimi strukturami in organi na nacionalni in evropski ravni.

Logotip evropskega izobraževalnega prostora

Dokument poziva k nadaljnjemu razvoju, reviziji prednostnih področij in izmenjavi informacij ter znanja med različnimi deležniki. Cilj je zagotoviti trajnostno in konkurenčno Evropo z visoko kakovostnim in dostopnim izobraževanjem za vse državljane.

Resolucija poziva Komisijo, naj preuči možnost priprave predloga o evropskem letu učiteljev.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content