Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

14. 10. 2021

Računsko sodišče ocenilo tudi normativno ureditev javne službe na področju izobraževanja odraslih

Revizijsko sodišče je 8. oktobra 2021 izdalo revizijsko poročilo z naslovom Učinkovitost ureditve javne službe in razmejevanja od ostalih dejavnosti javnih zavodov. V njem je ocenilo, da normativna ureditev javne službe na področju socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja in raziskovanja ni bila učinkovita.

Slika naslovnice revizijskega poročila.

Poročilo ugotavlja, da področni zakoni niso opredelili vseh elementov za opredelitev javne službe ter okvira in usmeritev za podrobnejše urejanje v podzakonskih in drugih splošnih aktih. Na podlagi predpisov ni bilo mogoče nedvomno ugotoviti vsebine in obsega javne službe, ki ga mora opraviti posamezen javni zavod. Predpisi niso določali meril za presojo, ali so druge dejavnosti javnega zavoda namenjene opravljanju dejavnosti javne službe, niti dovoljenega obsega teh dejavnosti in načina oblikovanja njihovih cen, nameni porabe presežka iz teh dejavnosti pa niso bili jasno opredeljeni.

Celotno novico lahko preberete na spletni strani Računskega sodišča, kjer je objavljen tudi povzetek revizijskega poročila.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content