Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

19. 1. 2022

Pridružite se javnemu posvetovanju o uresničevanju pobude Poti izpopolnjevanja

Evropska komisija zbira mnenja deležnikov o izvajanju Priporočila Sveta iz leta 2016 z naslovom Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle.  Dokument predstavlja ključno pobudo – razviti nova znanja in spretnosti prek učnih priložnost, namenjeno odraslim z nizko izobrazbo in neustreznimi spretnostmi.

Priporočilo države članice poziva, naj odraslim z nizkimi ravnmi znanj in spretnosti ter kvalifikacij zagotovijo dostop do „poti izpopolnjevanja“, da razvijejo svoja znanja in spretnosti (vključno z osnovnimi znanji in spretnostmi, tj. matematično in bralno pismenostjo ter digitalno kompetenco) ter morebiti napredujejo do kvalifikacije. Te poti bi morale ljudem nuditi podporo z:

  1. ocenjevanjem znanj in spretnosti;
  2. prilagojeno ponudbo učnih možnosti ter
  3. vrednotenjem in priznavanjem znanj in spretnosti.

Te ukrepe bi morali spremljati pomoč, usmerjanje in usposabljanje učnega osebja.

Predstavitev treh korakov, ki jih predstavlja pobuda Poti izpopolnjevanja.

K sodelovanju vabijo tako posameznike kot predstavnike organizacij, in sicer: nacionalnih javnih organov, organizacij, ki zastopajo regionalne, lokalne in občinske organe, organizacij, pristojnih za izvajanje omenjenega priporočila, socialnih partnerjev, industrije/podjetij, nevladnih organizacij, izvajalcev izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih služb, mednarodnih organizacij in akademskih krogov.

Po javnem posvetovanju bodo ocenili izvajanje priporočila ter napredek pri zviševanju ravni bralne, matematične in digitalne pismenosti nizko kvalificiranih odraslih ter začrtali posledice za prihodnost.

Podrobnosti najdete na spletni strani Evropske komisije.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content