Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

12. 3. 2024

Predstavljamo Evropsko agencijo za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje

Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, v nadaljevanju Agencija) je neodvisna organizacija. Ustanovljena je bila leta 1996 na pobudo danske vlade, ki so jo podprli ministri za izobraževanje držav članic Evropske unije. Agencija vključuje 31 držav članic, ki pokrivajo 36 jurisdikcij (Anglija, Severna Irska, Škotska in Wales ter francoska, flamska in nemška skupnost v Belgiji so zastopane vsaka posebej). Od 1. januarja 2008 ima status članice tudi Slovenija.

Na straneh z informacijami o državah so navedeni nacionalni stiki, zakonodaja in politika na področju posebnih potreb in vključujočega izobraževanja v državah članicah ter novice za posamezne države.

Agencija deluje kot platforma za sodelovanje med državami članicami. Njihovo delo se osredotoča na podporo razvoju inkluzivnih izobraževalnih sistemov, da bi vsakemu učečemu se zagotovili pravico do vključujočih in pravičnih izobraževalnih priložnosti. S tem se izboljšujejo življenjske možnosti učečih se in njihove možnosti za dejavno sodelovanje v družbi.

Logotip Evropske agencije za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje s kolažem slik, ki prikazujejo njeno delovanje.

Državam članicam in zainteresiranim stranem na evropski ravni zagotavljajo z dokazi podprte informacije in smernice za izvajanje vključujočih izobraževalnih sistemov.

Politike, prakse in izobraževalni konteksti v posameznih državah se razlikujejo, zato so si zadali naslednje strateške cilje:

  • spodbujati kakovost na področju posebnih potreb in vključujočega izobraževanja z ohranjanjem dolgoročnega okvira za razširjeno evropsko sodelovanje;
  • omogočiti učinkovito izmenjavo znanja in izkušenj med državami članicami in znotraj njih;
  • ugotavljanje ključnih dejavnikov, ki ovirajo ali podpirajo napredek, ter zagotavljanje informacij in smernic državam članicam;
  • analizirati in pregledovati razvoj politik v državah, da bi podprli razvoj trajnostnih in učinkovitih sistemov vključujočega izobraževanja.

Podrobnosti o delu Agencije najdete tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content