Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

10. 1. 2024

Povabilo organizacijam k podaljšanju ali pridobitvi zelenega znaka kakovosti v letu 2024

Komisija ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti bo tudi v letu 2024 izpeljala postopek za podeljevanje znaka.

Organizacije morajo po izteku pravice do uporabe znaka (to je vsaka tri leta) znova dokazati, da sistematično izpeljujejo procese sprotnega presojanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije.
V letu 2024 se veljavnost pravice do uporabe znaka izteka 15 organizacijam, ki izobražujejo odrasle (znak lahko uporabljajo do 31. 3. 2024).

Slika, na kateri je predstavljen krog kakovosti zelenega znaka kakovosti.

K sodelovanju v postopku za pridobitev znaka pa vabimo tudi druge organizacije, ki izpolnjujejo standarde in merila za pridobitev znaka

Pravico do uporabe ZZK pridobi organizacija, ki dosega vseh osem opredeljenih standardov kakovosti:

  1. ima notranje procese kakovosti IO umeščene v temeljne strateške dokumente,
  2. obravnava vprašanja kakovosti IO na andragoških zborih ali drugih enakovrednih organih izobraževalcev v organizaciji,
  3. ima delujočo komisijo/skupino za kakovost,
  4. uporablja različne načine notranjega presojanja kakovosti IO,
  5. spremlja in presoja različne dejavnike kakovosti IO,
  6. v rednih samoevalvacijskih ciklih sistematično in načrtno izpeljuje poglobljeno samoevalvacijo,
  7. v rednih samoevalvacijskih ciklih pripravi pisni akcijski načrt za razvoj kakovosti IO,
  8. v rednih samoevalvacijskih ciklih vpeljuje izboljšave kakovosti IO.

Organizacija mora z vlogo in dokazili pokazati, kako pri njej potekajo procesi presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih. Komisija ACS za Zeleni znak kakovosti vse prejete vloge v posameznem postopku za znak pregleda in ovrednoti v skladu s Pravilnikom o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti, opredeljenimi standardi ter merili za podeljevanje znaka.

Na sliki je zemljevid Slovenije s kraji, v katerih so različne ustanove nosilke zelenega znaka kakovosti. Zapisano je tudi povabilo: »Organizacije, ki nameravajo v letošnjem postopku oddati vlogo za podaljšanje ali pridobitev znaka, morajo ACS pisno obvestiti o svoji nameri za oddajo vloge (po e-pošti na naslov jasmina.oresnik.cunja@acs.si), in sicer do ponedeljka, 22. januarja 2024.«

Obdobje, v katerem bodo organizacije v spletni aplikaciji ZZK lahko pripravile in oddale vlogo in jo podkrepile z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju meril, bo trajalo od četrtka, 1. februarja 2024 do petka, 15. marca 2024.

Več informacij o Zelenem znaku kakovosti POKI je objavljenih na tej povezavi.

Informacije o časovnici letošnjega postopka pa so na voljo tukaj.  

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content