Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

6. 4. 2022

Poročilo o pravičnosti in inkluziji v visokošolskem izobraževanju v Evropi

Izšlo je poročilo omrežja Eurydice z naslovom Towards equity and inclusion in higher education in Europe. Osredotoča se na temo pravičnosti in inkluzije v visokošolskem izobraževanju v Evropi.

Glavni vir poročila so informacije o predpisih in politikah na najvišji ravni, zbrane od nacionalnih enot Eurydice, ki predstavljajo 38 izobraževalnih sistemov v 36 evropskih državah, z referenčnim študijskim letom 2020/2021.

Poročilo analizira trenutno raven usklajenosti evropskih visokošolskih sistemov z desetimi načeli in smernicami (Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA), ki so jih sprejele vse države evropskega visokošolskega prostora. 

Uvodu sledi deset poglavij, ki obravnavajo posamezno načelo in spremljajoče smernice. Vsako poglavje vsebuje obsežno razlago ustreznega načela in spremljajočih smernic. Temu sledi jedrnata razlaga, kako se posamezna načela in smernice nanašajo na pravičnost, spremljajoči metodološki izzivi in izbira kazalnikov. Na koncu so zbrani podatki, ki so predstavljeni večinoma v obliki zemljevidov. Semafor indikatorjev povzema, kako delujejo evropske države glede na obseg izvajanja posameznih smernic.

V sklepnem poglavju so povzete glavne ugotovitve poročila. Dodani pa so tudi viri in slovarček.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content