Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

13. 4. 2022

Oglejte si dva nova izobraževalna videa o kakovosti izobraževanja odraslih

V sklopu projekta ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022 smo marca posneli še zadnja dva izobraževalna videa o kakovosti izobraževanja odraslih. Avtorica obeh je dr. Tanja Možina.

Kot vsi dosedanji sta tudi zadnja dva pripravljena kot pripomočka pri načrtovanju in izpeljevanju presojanja in razvijanja kakovosti. Vsebujeta razlago, napotke in priporočila, kako načrtovati in izpeljati posamezne elemente notranjega sistema kakovosti organizacije.

V izobraževalnem videu Vizija izobraževalne organizacije avtorica poda napotke o tem, kako pripraviti dobro izjavo o viziji organizacije. Najbolj preprosto bi lahko rekli, da je vizija predstava željene prihodnosti. Dobra vizija upošteva edinstvenost organizacije in njeno identiteto. Ko prebiramo ali poslušamo pripoved o viziji dobre organizacije, lahko začutimo in prepoznamo kdo ta organizacija je in kaj počne ter h čemu stremi. Zato, da bo ta vizija takšna, je pomembno, da nastaja v sodelovanju vseh zaposlenih. 

V izobraževalnem videu Vrednote izobraževalne organizacije so predstavljena  izhodišča za premislek o vrednotah, ki nas povezujejo pri delu v naših izobraževalnih organizacijah. Vrednote so prepričanja o tem, kaj je pozitivno, zaželeno in cenjeno. Tako zelo pomembne so zato, ker vodijo in usmerjajo naše delovanje, tako naša osebna ravnanja kot ravnanja skupin in organizacij. Pomembno je, da se v organizaciji odprto pogovorimo o naših vrednotah in oblikujemo soglasje o tistih, ki nam bodo skupno vodilo pri delu.

Vabimo vas, da si oba videa ogledate!

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content