Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

24. 4. 2020

Objavljen je spremenjen rok za prijavo na Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

V petek, 21. februarja 2020, je bil v Uradnem listu RS in na spletni strani MIZŠ objavljen Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21. Predmet razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2020/21, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Zaradi nastalih razmer so morali spremeniti rok oddaje vlog. V Uradnem listu RS št. 35/2020 in na spletni strani MIZŠ je objavljen spremenjen rok za oddajo vloge na Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21.

V Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020, se v točki 6. »Rok za oddajo prijave« spremeni datum roka za prijavo na razpis »31. 3. 2020« na vseh mestih, kjer je naveden, tako da se nadomesti z datumom »14. 5. 2020«.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content