Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

27. 7. 2018

Nova izdaja Sodobne pedagogike o internacionalizaciji

Revija Sodobna pedagogika 2/2018 se tematsko usmerja k internacionalizaciji. Je to pravi pristop za izboljšanje visokošolskega izobraževanja v sodobni družbi? Alenka Flander v svojem prispevku osvetli sistemske vidike in vpliv internacionalizacije na izboljšanje kakovosti visokega šolstva. Ob odgovorih na nekatera vprašanja pa se že odpirajo nova: o pogojih in učinkih internacionalizacije. Razširjanje visokošolskega prostora med več držav je odvisno (med drugim) od znanja tujih jezikov.

Violeta Jurkovič se v svojem članku ukvarja prav s tem – raziskuje priložnostno učenje angleščine med slovenskimi študenti, medtem ko Maja Dolinar in Ana Mlekuž predstavljata rezultate svojih preučevanj medkulturne kompetentnosti učiteljev tujega jezika.

Drugi prispevki prinašajo še nekaj praktičnih primerov medkulturnega in medinstitucionalnega sodelovanja. Dejavnikov internacionalizacije je veliko, poleg vsebinskih, formalnih in organizacijskih zapletov je v ospredju tudi znanje tujega jezika. Pedagoško osebje mora biti strokovno usposobljeno; usklajevanje in izmenjave je treba nenehno spremljati in zagotavljati uspešne prehode med stopnjami in vrstami študijskih programov.

Podrobnosti, analize, primerjave, rezultate, izzive in priložnosti … Vse to opisujejo avtorji v svojih člankih.

Sodobno pedagogiko najdete na knjižni polici v Knjižnici ACS.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content