Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

16. 1. 2023

Ne spreglejte ReNPIO za obdobje 2022–2030

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (ReNPIO 22–30) je pomemben strateški dokument in podlaga za načrtovanje razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji za obdobje do leta 2030. S tretjim tovrstnim dokumentom nadaljujemo prizadevanja za čim večjo vključenost odraslih v izobraževanje in vseživljenjsko učenje.

Vsebino dokumenta je 23. marca potrdil Državni zbor Republike Slovenije, v jesenskem času pa smo besedilo izdali v obliki pregledne publikacije. Uvodna besedila so pripravili državni sekretar dr. Darjo Felda, koordinatorici delovne skupine vlade za pripravo ReNPIO mag. Katja Dovžak in Ema Perme ter direktorica ACS dr. Nataša Potočnik.

Delovna skupina je pri pripravi dokumenta upoštevala rezultate raziskave PIAAC (2015–2018) in priporočila OECD (2018). K sodelovanju je pritegnila več kot 100 strokovnjakov, predstavnikov ministrstev, delodajalcev, teoretikov in praktikov s področja izobraževanja odraslih.

Publikacija je izšla v tiskani in elektronski obliki. Izdajo je omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Tiskano različico si lahko izposodite v Knjižnici ACS, publikacija v elektronki obliki pa je dostopna v Digitalni bralnici ACS.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content