Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

3. 10. 2023

Nadaljevalno srečanje CONFINTEA VII za Evropo

Unescov Inštitut za vseživljenjsko učenje (UIL) bo 9. oktobra 2023 v sodelovanju s platformo za vseživljenjsko učenje (LLLP) in Evropskim združenjem za izobraževanje odraslih (EAEA) organiziral regionalno srečanje za Evropo. Razpravljali bodo o izvajanju in spremljanju Marakeškega akcijskega okvira, sprejetega na sedmi mednarodni konferenci o izobraževanju odraslih (CONFINTEA VII). Okvir določa načrt za učinkovite politike in prakse učenja in izobraževanja odraslih v naslednjem desetletju, s poudarkom na pravičnosti, vključevanju in vseživljenjskem učenju.

Regionalno srečanje bo združilo zainteresirane strani, ki delujejo na področju vseživljenjskega učenja ter učenja in izobraževanja odraslih v Evropi.

Namen dogodka je določiti orodja in mehanizme, potrebne za vzpostavitev vključujočih sistemov vseživljenjskega učenja. Udeleženci bodo analizirali vrzeli, prednostne naloge in potrebe glede na priporočila makrofinančne pomoči. Opredelili bodo dobre prakse in inovacije na področju učenja in izobraževanja odraslih ter se dogovorili o regionalnem mehanizmu za spremljanje napredka pri izvajanju makrofinančne pomoči.

Dogodka se bodo udeležile tudi sodelavke Andragoškega centra Slovenije.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content