Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

19. 11. 2018

Na kratkem obisku smo gostili kolegice iz Litve

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je gostil partnerje v projektu Erasmus+, KA1: Izboljšanje usposobljenosti osebja s posebnimi potrebami in okvaro sluha (Staff competence improvement working with special nedds and hairing impairment). Šestčlansko delegacijo iz Litve so sestavljale predstavnice treh ustanov, in sicer Centra za psihosocialno in delovno integracijo (Centre of Psichosocial and labor integration – PDIC), Izobraževalnega centra gluhih in naglušnih Litve (Center of Deaf and Hard of hearing of Lithuania) in Združenja za telesno prizadete v Litvi (Association for the Physically Disabled of Lithuania).

Cilj petdnevnega študijskega obiska je spoznavanje sorodnih institucij, s poudarkom na izobraževanju odraslih in izobraževanju gluhih, zato so gostje obiskali različne ustanove: ACS, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vrtec Ledina, Izobraževalni center Geoss, Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik (izobraževanje odraslih).

Kolegice iz Litve so obiskale tudi ACS, kjer smo jih predstavili Andragoški center Slovenije, slovenski sistem izobraževanja odraslih in Teden vseživljenjskega učenja.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content