Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

8. 7. 2024

Moč in veselje do učenja – novi manifest EAEA za izobraževanje odraslih v 21. stoletju

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je izdalo Manifest za izobraževanje odraslih v 21. stoletju: Moč in veselje do učenja. Poudarja, kako lahko izobraževanje in učenje odraslih (IUO) spremeni življenja in družbe. EAEA si s 120 člani iz 43 evropskih držav prizadeva ustvariti učečo se Evropo, ki bo oblikovala svojo prihodnost s potrebnimi veščinami, znanjem in kompetencami.

Manifest se osredotoča na evropske izzive, ki jih izobraževanje odraslih pomaga reševati:

  • mir in demokracijo,
  • trajnostni razvoj in zeleni prehod,
  • dobro počutje in odpornost,
  • spretnosti za življenje,
  • vključevanje, opolnomočenje in socialno pravičnost,
  • zaposlovanje in delo,
  • digitalizacijo ter
  • demografske spremembe ter migracije.
Naslovnica novega manifesta za izobraževanje odraslih v 21. s citatom: »S tem manifestom želimo pokazati, kako lahko izobraževanje in učenje odraslih pomaga reševati številne izzive v Evropi. Predstavljamo argumente, raziskovalne dokaze, dobre prakse in zgodbe učečih se. Vse to bo potrdilo, da izobraževanje in učenje odraslih spreminjata življenja in preoblikujeta družbe.«

Izobraževanje odraslih ponuja varne prostore za aktivno državljanstvo, spodbuja trajnostne prakse, krepi samozavest in odpornost ter zagotavlja ključne življenjske veščine, vključno z digitalnimi. Poudarja vlogo IUO pri spodbujanju socialne pravičnosti, izboljšanju zaposlitvenih možnosti in premagovanju digitalne vrzeli. IUO podpira tudi aktivno staranje in integracijo migrantov ter pripomore k izvajanju evropskih in mednarodnih politik na različnih področjih.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content