Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

15. 6. 2021

Manifesta za povečanje digitalnih kompetenc v Evropi želi prispevati k dialogu

Digitalne kompetence so bistvene za to, kako živimo, se učimo in delamo. Samozavestna in kritična uporaba digitalne tehnologije je ključnega pomena za podporo vseživljenjskemu učenju, aktivnemu državljanstvu, zaposljivosti in vključenosti. Državljani lahko s svojimi digitalnimi kompetencami dostopajo do informacij in podpore, do novih priložnosti za učenje in zaposlitev, so kreativni in podjetni, najdejo nove priložnosti in pomagajo drugim.

Za uresničitev tega potenciala je ALL DIGITAL sodeloval z mrežo digitalnih kompetenčnih centrov in zainteresiranimi stranmi ter pripravil novo različico Manifesta za povečanje digitalnih kompetenc v Evropi (Manifesto for enhancing digital competencies across Europe). Predstavljen je bil 6. maja na posebnem spletnem dogodku.

Digitalna preobrazba in tema digitalnih veščin še nikoli ni bila bolj vidna v politiki in ukrepih EU, vključno z digitalno strategijo EU (2019–2024) in digitalnim kompasom do leta 2030. Oboje je podprto z različnimi pobudami, napovedanimi v okviru evropske agende o znanjih, evropskem izobraževalnem prostoru in akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje.

V jedru manifesta je prepričanje, da mora izobraževanje in usposabljanje na področju digitalnih kompetenc v Evropi postati bolj dosledno in povezano. Dokument vključuje ključna načela in priporočila, ki se nanašajo na 5 glavnih področjih:

  • ponudbo izobraževanja in usposabljanja,
  • dostop do izobraževanja in usposabljanja,
  • kakovost izobraževanja in usposabljanja,
  • evropski pristop k digitalni kompetenci in
  • trajnost in razvoj.

Manifest odraža potrebe in perspektivo izobraževalcev, trenerjev in učencev digitalnih veščin ter želi prispevati k dialogu, izvajanju in sodelovanju pri teh in drugih ukrepih za zagotavljanje evropske digitalne prihodnosti. Poziva institucije EU, države članice in organizacije zainteresiranih strani, pa tudi ALL DIGITAL in njene članice, naj ukrepajo in poiščejo nove načine sodelovanja na ravni EU, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, da uresničijo ambicije tega dokumenta.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content