Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

29. 6. 2023

LLLP poroča o svojem delovanju v letu 2022

Platforma vseživljenjskega učenja (LLLP) je neprofitna krovna organizacija, ki zastopa evropsko civilno družbo na področju izobraževanja. Združuje 42 evropskih in mednarodnih organizacij, ki delujejo na področju izobraževanja in usposabljanja ter spodbujajo celostni pristop k izobraževanju.

Naslovnica in citat iz poročila o delu Platforme vseživljenjskega učenja v letu 2022.

V poročilu o dejavnostih LLLP za leto 2022 (Activity Report 2022) so poudarjene ključne pobude, dogodki in politične usmeritve Platforme v tem letu. Poročilo o dejavnostih LLLP dokazuje njeno zavezanost spodbujanju vseživljenjskega učenja, zagovarjanju naložb v izobraževanje in usposabljanje ter spodbujanju sodelovanja in izmenjave znanja med deležniki v Evropski uniji.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content