Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

11. 9. 2023

Ključni podatki o poučevanju jezikov v šoli v Evropi za leto 2023

Poročilo z naslovom Key data on teaching languages at school in Europe, ki je izšla konec marca, je že peta izdaja. Prispevati želi k spremljanju razvoja politik na področju poučevanja (tujih) jezikov v šolah v Evropi. Poročilo je primerjalna analiza stanja v 39 sistemih izobraževanja (Belgiji ima tri sisteme izobraževanja) in 37 državah članicah omrežja Eurydice (27 držav članic EU ter Albanija, Bosna in Hercegovina, Švica, Islandija, Lihtenštajn, Črna gora, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija).

To poročilo vključuje 51 kazalnikov, ki zajemajo številne teme, pomembne za politiko (tujih) jezikov na evropski in nacionalni ravni. Podatke iz mreže Eurydice dopolnjujejo Eurostatovi podatki in podatki iz dveh mednarodnih raziskav, ki jih izvaja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD): Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA 2018) in Mednarodna raziskava o poučevanju in učenju (TALIS 2018).¸

Vabljeni k branju in ogledu infografike v slovenščini.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content