Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

26. 6. 2024

Izrazite svoje mnenje o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (2021–2027) je bil sprejet 30. septembra 2020 kot prenovljena pobuda politike EU. Ta vodilna strategija določa skupno vizijo visokokakovostnega, vključujočega in dostopnega digitalnega izobraževanja v Evropi. Njen cilj je podpreti prilagajanje sistemov izobraževanja in usposabljanja držav članic digitalni dobi.

Fotografija mladih, ki sedijo v krogu in uporabljajo različno IKT.

V letu 2024 smo ravno nekje na polovici izvajanja. Komisija se je zavezala, da bo izvedla celovit pregled akcijskega načrta. Postopek se je začel s prvim posvetovanjem z deležniki v okviru hibridnega dogodka, ki je bil 29. aprila letos. Posvetovanja se bodo v letu 2024 nadaljevala. Cilj je doseči vse deležnike na področju izobraževanja, vključno s: skupnostmi za izobraževanje in usposabljanje, poslovnim sektorjem, civilno družbo, socialnimi partnerji in z nacionalnimi organi.

Sodelujte v postopku tudi vi. Odgovorite na vprašanje:

Kateri ukrepi/področja politike so bili po vaših izkušnjah in strokovnem znanju z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje učinkoviti pri doseganju svojega cilja in katere ukrepe/področja politike bi bilo treba okrepiti v naslednji fazi njegovega izvajanja?

Svoje stališče lahko pošljete do 15. septembra 2024 na naslov EU-DEAP@ec.europa.eu.

Podrobnejše informacije dobite tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content