Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

29. 9. 2022

Izpodbijanje digitalnih mitov

Kratek pregled politike z naslovom Challenging digital myths predstavlja prve ugotovitve druge evropske raziskave o spretnostih in delovnih mestih (ESJS2), ki jo je izvedel Cedefop.

V raziskavi, v kateri je bilo anketiranih 46.213 odraslih delavcev iz 27 držav članic EU ter Norveške in Islandije (EU+), so zajeli zahteve glede poklicnih znanj in spretnosti, digitalizaciji na delovnem mestu, neusklajenosti znanj in spretnosti ter učenju na delovnem mestu.

Ta kratka predstavitev opredeljuje skupine delavcev, ki jih je prizadela avtomatizacija nalog in vrzeli v digitalnih spretnostih, ki potrebujejo ciljno usmerjeno izpopolnjevanje ali preusposabljanje, ter utemeljuje pristop k uvajanju digitalne tehnologije, ki je osredotočen na človeka in ga opolnomoča.

Na spletni strani Cedefopa si oglejte daljši zapis o ESJS.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content