Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

8. 3. 2021

Izobraževanje v svetu po obdobju koronavirusne bolezni: devet idej za javno delovanje

Predstavljamo poročilo, ki smo ga lani, ko je izšlo (junij 2020), spregledali, je pa v razmerah, ki jih narekuje pandemija novega koronavirusa, še vedno (ali še bolj) aktualno.

Kriza zaradi koronavirusne bolezni je razkrila neenakosti in ranljivosti, vendar je izpostavila tudi izjemno človeško iznajdljivost in potencial. Danes sprejete odločitve v tej zdravstveni situaciji bodo imele dolgoročne posledice za prihodnost izobraževanja. Oblikovalci politik, učitelji/vzgojitelji in skupnosti morajo danes sprejeti pomembne odločitve, ki temeljijo na skupnih načelih in viziji zaželene kolektivne prihodnosti.

Covid-19 lahko korenito preoblikuje naš svet, vendar ne smemo pasivno sedeti in opazovati, kaj se dogaja.

(Njena ekscelenca Sahle-Work Zewde, predsednica Zvezne demokratične republike Etiopija in predsednica Komisije)

Poročilo z naslovom Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action so pripravili člani  Mednarodne komisije za prihodnost izobraževanja.  Komisija, ki jo je leta 2019 ustanovil Unesco, sestavljajo pa jo vodilni misleci iz akademskega sveta, iz znanosti, gospodarstva in šolstva ter predstavniki različnih vlad, gradi na pomembnih spoznanjih ob svetovni zdravstveni krizi. Predlaga ukrepe, ki jih je mogoče sprejeti danes za napredek v prihodnosti.

Vseh devet ukrepov – od prvega, da se je treba zavzeti za krepitev izobraževanja kot skupnega dobrega, do zadnjega, ki poziva h krepitvi globalne solidarnosti in k preseganju sedanjih ravni neenakosti – želi spodbuditi razpravo, sodelovanje in ukrepanje na vseh ravneh.

Poročilo je na voljo v arabščini, kitajščini, angleščini, francoščini, španščini in ruščini.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content