Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

17. 8. 2023

Informativno poročilo o kompetencah učiteljev o umetni inteligenci v izobraževanju

Skupina strokovnjakov Evropskega digitalnega izobraževalnega središča (EDEH) o umetni inteligenci (UI) v izobraževanju je od februarja letos, ko je bila ustanovljena, do konca junija organizirala intenzivne razprave o različnih vidikih uporabe UI in njenega vpliva na izobraževanje.

Predstavljamo prvo od sedmih informativnih poročil, ki naslavlja kompetence učiteljev.

Kompetence, ki se med seboj prekrivajo, so v poročilu predstavljene v treh segmentih:

  • Poučevanje za UI vključuje kompetence za vse državljane, vključno z učitelji in učenci, za samozavestno, kritično in varno sodelovanje s sistemi UI. Namen je zagotoviti potrebno znanje, spretnosti in stališča za življenje v svetu, ki ga UI obdaja in oblikuje.
  • Poučevanje z UI se osredotoča na to, kako je mogoče sisteme UI uporabiti za izobraževalne cilje. Vključuje uporabo pedagoške presoje o tem, kdaj jih uporabiti, ter znanja o delovanju osnovnih algoritmov, pedagoških modelov in podatkov.
  • Poučevanje o UI se osredotoča na usposabljanje učencev o osnovah UI. Znanje o osnovah UI je ključno za pripravo učencev na trg dela, ne glede na njihovo prihodnjo poklicno pot.
Naslovnica informativnega poročila o kompetencah učiteljev o umetni inteligenci v izobraževanju in citat iz priporočil.

V zadnjem poglavju so izpostavljena priporočila.

Vabimo k branju prvega informativnega poročila z naslovom Teachers’ competences!

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content