Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

13. 2. 2024

ACS za večjo ozaveščenost in vključenost v vseživljenjsko učenje

Leto 2024 na Andragoškem centru Slovenije začenjamo obetavno, s projektom Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje, na kratko Ozaveščanje za VŽU. Z  zanimivimi dogodki, usposabljanji in nacionalno medijsko kampanjo bomo združili izobraževalce odraslih iz različnih resorjev in med prebivalci krepili voljo do učenja.

S projektom želimo spodbujati radovednost, širiti dobre zgodbe in pokazati, da je znanje dostopno. Projekt postavlja pod žaromete naš odnos do učenja, poudarja pomen učenja za boljše življenje in pridobivanja ustreznega znanja, spretnosti in kompetenc na vseh ravneh in skozi vse življenje.

Mag. Urška Bittner Pipan, vodja projekta na ACS

Obsežen petletni projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.

Pomen vseživljenjskega učenja 

Vseživljenjsko učenje je pomemben del tako osebnega kot kariernega delovanja, saj zajema pridobivanje znanja (formalnega ali neformalnega) skozi celo življenje. Z vseživljenjskim učenjem posamezniki ohranjajo bister um, ostajajo bolj prilagodljivi in odporni na spremembe v hitro spreminjajočem se svetu. Z razvojem znanj in spretnosti ohranjajo konkurenčnost na trgu delovne sile, skrbijo za polno participacijo in družbeni napredek.

Kolaž fotografij skupin, ki se učijo: starejši se učijo računalništva, skupina žensk se uči presajati orhideje, vse generacije skupaj kuhajo.

Vseživljenjsko učenje zajema digitalne in zelene spretnosti, poklicne spretnosti, spretnosti za življenje in ostale veščine. Posamezniku pomagajo, da se v današnjem svetu znajde, širi socialne mreže, se zato počuti bolj suverenega in posledično pripravljenega na izzive današnjega časa.

Poslanstvo Andragoškega centra Slovenije je krepiti kulturo vseživljenjskosti učenja ter prispevati k pravičnemu, dostopnemu in kakovostnemu izobraževanju in učenju vseh odraslih prebivalcev Slovenije. Naša naloga je iskati poti do vseh skupin odraslih, jim približati radovednost in odprtost za učenje in jim predvsem pokazati, kako jim vključenost v VŽU izboljša kvaliteto življenja. S projektom želimo spodbujati novo učno kulturo ter povezati izobraževalce in odločevalce v skupnem cilju dviga prepoznavnosti, pomena in ugleda VŽU.

Dr. Nataša Potočnik, direktorica ACS

V prihodnjih letih bomo zato razvijali sodobne pristope in orodja za kakovostno in učinkovito ozaveščanje za vseživljenjsko učenje, skozi dogodke se bomo srečevali na novih krajih in v nepričakovanih prostorih, povezovali in izpostavljali, nagovarjali in spodbujali. Krepili bomo medresorsko povezovanje in vključevali različne deležnike na trgu dela, socialne partnerje in nevladne organizacije na državni in lokalni ravni.

Posebno vlogo v petletni kampanji pripisujemo mreži izobraževalcev odraslih. Ti bodo spoznavali nove prijeme in še bolj zagnano delovali kot koordinatorji za vseživljenjsko učenje v svojih okoljih.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja Promocijskega in informacijskega središča na ACS

Stopnja vključenosti v izobraževanje 

Trend stopnje vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje se je v zadnjih letih sicer dvignil (vir: Eurostat), toda strukturne razlike in izzivi ostajajo, zato je treba stalno ozaveščati o pomenu vseživljenjskega učenja. Poleg tega se prebivalstvo stara in statistični podatki kažejo, da se prav starejša populacija manj vključuje v različne programe, tečaje, krožke ipd., povezane z učenjem. Manj izobraženi se v VŽU vključujejo le redko (vir: SURS).

Glede na omenjeni razkorak med stopnjo vključenosti v izobraževanje na eni strani in posameznikovo potrebo po nenehnem razvoju in napredku na drugi, pa ob pričetku petletnega projekta računamo tudi na medije – čas je za ozaveščanje o vseživljenjskem učenju. Odprimo prostor za pogovor in spodbudo, da se bomo učinkoviteje razvijali kot družba, v kateri je vredno živeti.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content