Za predvajanje potrebujete Flash player 8 ali všiji.
preskoči preverjanje
You need to upgrade your Flash Player
This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.

Organiziranost

Delo Centra je razporejeno v štiri središča (organigram), ki se medsebojno povezujejo in dopolnjujejo v skladno organizirano celoto:


1. središče za raziskovanje in razvoj, katerega osnovne naloge so:

 • izvaja raziskave za podporo razvoju teorije in konceptov v izobraževanju odraslih,
 • izvaja aplikativne raziskave in primerjalne študije na področju izobraževanja odraslih,
 • opravlja razvojno delo za pospeševanje izobraževanja odraslih ter širjenje izobraževalnih možnosti prebivalcev,
 • razvija in uvaja nove pristope in programe za izobraževanje odraslih, spremlja prenos inovacij v prakso,
 • razvija metodologijo za pripravo programov za izobraževanje odraslih,
 • pripravlja strokovne podlage za razvoj izobraževanja odraslih ter njegovo sistemsko urejanje,
 • opravlja naloge povezane s pripravo, uresničevanjem in spremljanjem nacionalnega programa izobraževanja odraslih,
 • izvaja evalvacije na področju izobraževanja odraslih,
 • pripravlja strokovne podlage za odločanje o zadeva iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih, 
 • opravlja drugo ekspertno delo na področju izobraževanja odraslih;

2. središče za kakovost in izobraževanje, katerega osnovne naloge so:

 • razvojno delo na področju kakovosti v izobraževanju odraslih,
 • usposabljanje strokovnjakov in strokovna podpora omrežju organizacij za izobraževanje odraslih pri delu za razvijanje kakovosti,
 • priprava strokovnih podlag za sistemsko- normativno ureditev področja kakovosti v izobraževanju odraslih in andragoškega spopolnjevanja,
 • priprava in izvajanje programov usposabljanja in spopolnjevanja za andragoško delo,
 • strokovna pomoč organizacijam, andragoškim delavcem in pristojnim upravnim organom na področju učenja in izobraževanja odraslih,
 • sodelovanje pri pripravi in oblikovanju programov spopolnjevanja, ki jih razvijajo druge notranje organizacijske enote ACS,
 • priprava strokovnih podlag za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih na področju, ki ga vsebinsko pokriva,
 • opravlja drugo strokovno delo na področju kakovosti in usposabljanja za andragoško delo;

3. središče za svetovanje in vrednotenje, katerega osnovne naloge so:

 • razvija, organizira in izvaja svetovalno delo na področju učenja in izobraževanja odraslih,
 • razvija nove pristope ter strokovna gradiva na področju svetovanja odraslim,
 • svetuje posameznikom in ustanovam na področju izobraževanja odraslih,
 • nudi strokovno in IKT podporo omrežju svetovalnih središč na področju izobraževanja odraslih,
 • razvija sistem kakovosti v svetovanju in usposablja strokovnjake za svetovalno delo,
 • razvija nove pristope za vrednotenje znanja odraslih,
 • razvija strokovna gradiva in instrumente na področju vrednotenja,
 • razvija strokovne podlage za sistemsko-normativno ureditev področja vrednotenja in svetovanja,
 • razvija in izvaja programe usposabljanja in svetovalno delo na področju vrednotenja,
 • pripravlja strokovne podlage za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih na področjih, ki jih vsebinsko pokriva;

4. promocijsko in informacijsko središče, katerega osnovne naloge so:

 • razvija in izvaja različne promocijske pristope za promocijo učenja in izobraževanja odraslih na nacionalni ravni kot tudi na ravni ACS,
 • pripravlja in izdaja publikacije, informacijska in promocijska gradiva ter druga gradiva za podporo učenju in izobraževanju odraslih,
 • razvija in vzdržuje informacijsko komunikacijski sistem ter druge infrastrukturne dejavnosti, potrebne za razvoj področja učenja in izobraževanja odraslih ter v podporo dejavnosti ACS,
 • opravlja knjižničarsko dejavnost,
 • skrbi za stike z domačo in tujo javnostjo,
 • opravlja drugo strokovno delo na področju promocijske in informacijske dejavnosti.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki