Pripravljalne dejavnosti

Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje (UNESCO Institute for Lifelong Learning – UIL) iz Hamburga je ohranil svojo vlogo kot osrednja ustanova na področju pismenosti, neformalnega učenja, učenja odraslih in vseživljenjskega učenja; zaupane so mu bile priprave in koordinacija konference. 

Vzpostavljena so bila partnerstva s sorodnimi in sestrskimi ustanovami, raziskovalnimi inštituti, civilno družbo, posamezniki. 
 
Oblikovana je bila posvetovalna skupina, zadolžena za pripravo koncepta konference in usmerjanje priprav. 
Države članice so pripravile Nacionalna poročila o razvoju in stanju učenja in izobraževanja odraslih, avtor slovenskega poročila je Andragoški center Slovenije. 
 
Vzporedno so nastale tudi druge publikacije, med njimi posebna izdaja mednarodne revije o izobraževanju odraslih Convergence (Vol. XL (3-4) 2007) in tematska izdaja revije Bildung und Erziehung (61. Jg. Heft 2/Juni 2008), ki je na voljo v knjižnici ACS. 
 
Na regionalnih posvetih so udeleženci preučili regionalna sintezna poročila, opredelili ključne teme, trende in izzive, relevantne za učenje in izobraževanje odraslih v posamezni regiji, ter oblikovali priporočila in ciljne vrednosti ('benchmarks'). Slovenija je bila zastopana na regionalnem posvetu za Evropo, Severno Ameriko in Izrael, ki je bil med 3. in 5. decembrom v Budimpešti pod naslovom Adult Learning for Equity and Inclusion in a Context of Mobility and Competition. Več lahko preberete v članku dr. Vide A. Mohorčič Špolar: Regionalni posvet za konferenco CONFINTEA VI v Budimpešti, e-Novičke, februar 2009, str. 4-5. 
 
Regionalna poročila, sekundarne študije in druge sorodne pobude so bile vir za pripravo Globalnega poročila o učenju in izobraževanju (Global Report on Adult Learning and Education – GRALE). To je obenem referenčni dokument (izpostavlja trende in ključne izzive) in pripomoček za zagovorništvo (promovira pomen učenja in izobraževanja odraslih ter predstavlja primere učinkovite prakse). V prvem poglavju GRALE so opredeljena izhodišča, kontekst in utemeljitve, v drugem pa razsežnosti učenja in izobraževanja odraslih (enakost, kakovost, ponudba, viri, upravljanje). Skupaj s ključnimi sporočili so bile te vsebine temelj za razprave na sami konferenci.
 
Od 31. marca do 4. aprila 2009 je Škotsko partnerstvo za učenje v sodelovanju s škotsko vlado v Edinburgu organiziralo konferenca z naslovom Čas za učenje: Priprava na CONFINTEA VI: Glas učečih se. Dogodek je omogočal soočenja učečih se s predstavniki stroke in politike. Rezultat razprav je osnutek dokumenta Listina učečih se (International Adult Learners' Charter - draft), ki na petih področjih: politika, dostop in udeležba, svetovanje in podpora, kakovost in inovacije daje usklajene pobude udeležencem konference v Braziliji. O srečanju v Edinburgu smo pisali tudi v e-Novičkah: marec 2009, str.6; april 2009, str. 5.
 
23. in 24. junija 2009 je bila v Bonnu organizirana mednarodna konferenca o financiranju izobraževanja odraslih. Organizatorji Inštituta za mednarodno sodelovanje pri Nemški zvezi ljudskih univerz – dvv international so dogodek usmerjali tako, da bodo njegovi rezultati napajali dogajanje na konferenci CONFINTEA VI. Rezultat konference je Bonska deklaracija o financiranju izobraževanja odraslih za razvoj (The Bonn Declaration on Financing Adult Education for Development), ki vsebuje priporočila vladam, mednarodnim organizacijam, donatorjem, Evropski uniji in komisiji, predvsem pa apelira na delegacije, ki se bodo udeležile konference CONFINTEA VI, da prevzamejo povsem konkretne odgovornosti na področju izobraževanja odraslih. O mednarodni konferenci v Bonnu smo poročali tudi v e-Novičkah: julij-avgust 2009, str. 3-4;  september 2009, str. 3-4.

V času priprav na CONFINTEA VI (15. do 30. oktobra 2009) je potekala na spletni strani Mednarodnega združenja za izobraževanje odraslih (ICAE) virtualna razprava z naslovom Izobraževanje v kontekstu večkratne krize. Odprl jo je predsednik ICAE, Paul Belanger. Na spletni strani http://www.icae2.org/?q=en/node/1026 so objavljeni tudi drugi tehtni prispevki. V e-Novičkah november 2009 si lahko na str. 4-5 preberete članek z naslovom Kaj imata skupnega nogomet in izobraževanje odraslih? Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki