Arhiv

 

 

Zap. št.

Naziv

Datum

55. Evropski kazalniki: Usklajevanje učinkov izobraževanja s potrebami trga dela dec 2012
54.

Evropski kazalniki: Mladi, ki zgodaj opustijo šolanje
(nadgradnja informacije štev. 29/2010)

dec 2012
53.

Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
(nadgradnja informacije štev. 24/2009)

dec 2012
52.

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji - šolsko leto 2012/2013
(nadgradnja informacije štev. 46/2012)

dec 2012
51.

Brezposelnost v Sloveniji 2011
(nadgradnja informacije št. 40/2011)

okt 2012
50.

Statistični podatki: Udeležba odraslih v izobraževanju
(nadgradnja informacije št. 20/2009 in 33/2010)

avg 2012
49.

Statistični podatki: Nadaljevalno poklicno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjih 2010
(nadgradnja informacije št. 5/2008)

avg 2012
48.

Statistični podatki: Nadaljevalno izobraževanje v Sloveniji 2010/2011
(nadgradnja informacije št. 42/2011)

avg 2012
47.

Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje
(nadgradnja informacije št. 39/2011)

jun 2012
46.

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji - šolsko leto 2011/2012
(nadgradnja informacije št. 37/2011)

jun 2012
45.

Statistični podatki: Izobrazbena sestava odraslega prebivalstva v Sloveniji
(nadgradnja informacije št. 4/2008)

dec 2011
44.

Statistični podatki: Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji 2008 in 2009 (nadgradnja informacije št. 19/2009)

nov 2011
43.

Statistični podatki: Prebivalstvo EU in Slovenije se nezadržno stara
(nadgradnja informacije št. 3/2008)

okt 2011
42.

Statistični podatki: Nadaljnje izobraževanje v Sloveniji v šolskih letih 2008/2009 in 2009/2010 (nadgradnja informacije št. 21/2009)

avg 2011
41. Statistični podatki: Kariera doktorjev znanosti avg 2011
40.

Brezposelnost v Sloveniji 2010
(nadgradnja informacije št. 28/2008)

jun 2011
39.

Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje - od leta 2009 do 2011 (nadgradnja informacije št. 38/2011)

jun 2011
38.

Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje - od leta 2007 do 2010 (nadgradnja informacije št. 22/2009)

mar 2011
37.

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji - šolsko leto 2010/2011
(nadgradnja informacije št. 27/2010)

feb 2011

36.

Projektni rezultati: Included - Izobraževanje kot dejavnik družbene vključenost in povezanosti

jun 2010

35.

Statistični kazalniki: Znanje tujih jezikov odraslih (25-64 let)
(nadgradnja informacije št. 20/2009)

apr 2010

34.

Statistični kazalniki: Ovire pri udeležbi v izobraževanju odraslih in odnos odraslih do izobraževanja(nadgradnja informacije št. 20/2009)

apr 2010

33.

Statistični kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v izobraževanju
(nadgradnja informacije št. 20/2009)

apr 2010

32.

Evropski kazalniki: Demografski trendi in izobraževanje starejših

feb 2010

31.

Evropski kazalniki: Izobraževanje odraslih in zaposlenost

jan 2010

30.

Evropski kazalniki: Poklicno izobraževanje in usposabljanje odraslih
(nadgradnja informacije št. 10/2008)

jan 2010

29.

Evropski kazalniki: Mladi, ki zgodaj opustijo šolanje
(nadgradnja informacije št. 9/2008)

jan 2010

28.

Brezposelnost v Sloveniji
(nadgradnja informacije št. 6/2008)

jan 2010

27.

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji - šolsko leto 2009/2010
(nadgradnja informacije št. 14/2009)

jan 2010

26.

Evropski kazalniki: Dosežena formalna izobrazba odraslih
(delna nadgradnja informacije št. 11/2008)

dec 2009

25.

Evropski kazalniki: Indeks vseživljenjskega učenja
(nadgradnja informacije št. 8/2008)

dec 2009

24.

Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
(nadgradnja informacije št. 7/2008)

dec 2009

23.

Statistični podatki: Demografski podatki za Slovenijo
(nadgradnja informacije št. 2/2008)

avg 2009

22.

Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje
(nadgradnja informacije št. 5/2008)

avg 2009

21.

Statistični podatki: Nadaljnje izobraževanje v Sloveniji v šolskem letu 2007/2008
(nadgradnja informacije št. 18/2009)

jul
2009

20.

Statistični podatki: Udeležba v izobraževanju odraslih

jun

2009

19.

Statistični podatki: Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji

apr 2009

18.

Statistični podatki: Nadaljnje izobraževanje v Sloveniji v šolskih letih 2005/2006
in 2006/2007

mar 2009

17.

Pismenost odraslih v Sloveniji

feb 2009

16.

Kazalniki ACS: Promocijska in informacijska podpora razvoju vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih

jan

2009

15.

Pregled ponudbe izobraževanja za starejše odrasle v Sloveniji - šolsko leto
2008/2009

jan

2009

14.

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji - šolsko leto 2008/2009

jan

2009

13.

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji - predstavitev

jan

2009

12.

ReNPIO: Javno financiranje izobraževanja odraslih v Sloveniji v letih 2004-2010

dec 2008

11

Evropski kazalniki: Dosežena formalna izobrazba odraslih - različni vidiki

dec 2008

10.

Evropski kazalniki: Poklicno izobraževanje in usposabljanje odraslih

 

9.

Evropski kazalniki: Mladi, ki zgodaj opustijo šolanje

dec 2008

8.

Evropski kazalniki: Indeks vseživljenjskega učenja

dec 2008

7.

Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju

dec 2008

6.

Brezposelnost v Sloveniji

dec 2008

5.

Statistični podatki: Vključenost odraslih v izobraževanje in usposabljanje

dec 2008

4.

Statistični podatki: Izobrazbena sestava odraslega prebivalstva v Sloveniji

dec 2008

3.

Statistični podatki: Prebivalstvo Slovenije se stara

dec 2008

2.

Statistični podatki: Demografski podatki za Slovenijo

dec 2008

1.

Izobraževanje odraslih - izzivi, cilji in spremljanje njihovega doseganja

dec 2008
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki