EFLN

 

Naziv projekta: Evropska mreža za družinsko učenje
Naziv projekta v angleščini: European Family Learning Network
Kratica: EFLN
Časovni okvir: 2006-2009
Program: Grundtvig 4
Spletna stran:
http://www.efln.eu/ (ne deluje več, ker je projekt zaključen)
Koordinator: Campaign for Learning, Birmingham, Velika Britanija
Partnerske države: Francija, Finska, Irska, Italija,Nemčija, Norveška, Poljska, Romunija, Slovenija in Velika Britanija.
Kontaktna oseba na ACS:
mag. Estera Možina (tel.: 01 5842 591, faks: 01 5842 550, 
e-mail: ester.mozina@acs.si)
Vsebina:

Cilji projekta so vzpostavljanje evropske mreže družinskega učenja, s čimer se ustvarja možnost za izmenjavo strokovnih spoznanj, primerov dobre prakse ter novosti s področja raziskovanja in razvoja področja.

Pomembna namena projekta sta:

  • promocija različnih oblik družinskega učenja in osveščanje o pomenu tovrstne dejavnosti - na ravni ustanov, ki že izvajajo ali bi to lahko izvajale, in na ravni načrtovanja družbenega razvoja in politike,
  • spodbujanje nastajanja nacionalnih in lokalnih mrež za družinsko učenje.
Opis:
Projekt se je pričel decembra 2006 in se bo ukvarjal z različnimi oblikami in vsebinami družinskega učenja. V sklopu projekta bodo pripravljeni trije tematski seminarji, ki se jih bodo lahko udeležili strokovnjaki s področja družinskega učenja prek programa Gruntvig 3. Vsebine seminarjev so:
  • Sodelovanje staršev pri učenju otrok (Nürnberg, Nemčija, november 2007),
  • Vzpostavljanje nacionalnih in lokalnih mrež za družinsko učenje (Karjaa, Finska, maj 2008),
  • Družinsko učenje in aktivno državljanstvo (Iasi, Romunija, november 2008).
Tema zaključne konference, ki bo junija 2009, je Družinsko učenje in ustvarjanje družbe vseživljenjskega učenja.

V prvi vrsti je projekt namenjen strokovnjakom in praktikom, ki se ukvarjajo z razvojem programov in projektov družinskega učenja za dvig temeljnih spretnosti in spodbujanje vseživljenjskega učenja. Prek strokovnjakov in praktikov pa želi mreža spodbujati nove možnosti in priložnosti za družine v partnerskih državah, ki so manj izobražene in potrebujejo pomoč pri učenju. V projektu je posebna pozornost posvečena družinam priseljencev in družinam etničnih skupnosti.

Andragoški center Slovenije sodeluje na področju družinske pismenosti kot ene od oblik družinskega učenja. Programi družinske pismenosti ACS so bili podrobneje predstavljeni širšem krogu strokovnjakov predvsem iz Nemčije in Velike Britanije na srečanju partnerskih ustanov v Nürnbergu novembra 2007.
Rezultati:
  • spletna stran,
  • trije seminarji, ki so financirani iz programa Grundtvig 3,
  • informativni bilten, ki izhaja dvakrat na leto in je dostopen na spletni strani projekta,
  • publikacija o družinskem učenju,
  • zaključna konferenca.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki