CONFINTEA VI

Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje (UNESCO Institute for Lifelong Learning – UIL) iz Hamburga je izpeljal Šesto mednarodno Unescovo konferenco o izobraževanju odraslih – CONFINTEA VI.

Unesco je organiziral mednarodne konference CONFINTEA (glej CONFINTEA portal) v 12-letnih intervalih od leta 1949 naprej (Danska 1949, Kanada 1960, Japonska 1972, Francija 1985, Nemčija 1997, Brazilija 2009). 

Šesta mednarodna Unescova konferenco o izobraževanju odraslih je potekala med 1. in 4. decembrom 2009 (prvotno načrtovana med 19. in 22. majem) v Braziliji pod naslovom Živeti in se učiti za uspešno prihodnost – moč učenja odraslih (Living and Learning for a Viable Future – The Power of Adult Learning). Udeležilo se je je več kot 1.500 udeležencev iz več kot 150 držav članic.

V času priprav na konferenco je bilo izpeljanih vrsta pripravljalnih dejavnosti.

Temeljni namen konference je bil priprava učinkovitih globalnih zahtev in obvez na področju izobraževanja in učenja odraslih v naslednjem dvanajstletnem obdobju. Izhodišče in osnova za oblikovanje tega okvira so bila regionalna poročila, ki so temeljila na izsledkih regionalnih konferenc (Evropa in Severna Amerika, Azija, Afrika, Latinska Amerika ter Oceanija), in skupno globalno poročilo o stanju in doseganju ciljev v obdobju med obema konferencama (GRALE). Vsa omenjena poročila so objavljena na spletni strani http://www.unesco.org/en/confinteavi/grale/.

Konferenca je potekala pod predsedstvom brazilskega ministra za izobraževanje, Fernanda Haddada. Prek videa so udeležence pozdravili tudi Luiz Inacio Lula da Silva, predsednik Brazilije, Ban Ki-moon, generalni sekretar OZN, in Jacques Delors, predsedujoči UNESCO-vi komisiji Izobraževanje za 21. Stoletje (1993 – 1996).

Sodelujoče države smo sprejele Belemski akcijski načrt (Belém framework for action) – dokument s priporočili za področje razvoja izobraževanja odraslih v naslednjem dvanajstletnem obdobju. S tem smo uskladili ključna razvojna priporočila na naslednjih področjih:

  • pismenost in druge ključne spretnosti odraslih,
  • politične, strukturne in finančne vidike učenja in izobraževanja odraslih,
  • vključenost, udeležbo in enakost,
  • kakovost učenja in izobraževanja odraslih,
  • monitoring izvajanja Belemskega akcijskega načrta.

Vse države so se tako zavezale za izpeljavo novega akcijskega načrta, ki bo omogočal mladim in odraslim pravico do učenja. Izobraževanje odraslih ima ključno vlogo trajnostnega, humanega, socialnega, ekonomskega, kulturnega in okoljskega razvoja. Vloga vseživljenjskega učenja je ključna in vezana na globalna in izobraževalna vprašanje ter izzive, izobraževanje odraslih pa je prepoznano kot poglavitni del tega procesa.

Več o konferenci in dokumentih lahko preberete v poročilu s konference, ki ga je pripravil mag. Andrej Sotošek, edini predstavnik Slovenije na konferenci, in na spletni strani UIL

Po konferenci je stekla vrsta dejavnosti, ki so predstavljene v posebni rubriki.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki