ALADIN


V strateških dokumentih Pete mednarodne Unescove konference o izobraževanju odraslih (CONFINTEA V, 1997) je med priporočili omenjen tudi razvoj informacijsko-dokumentacijske dejavnosti, ki predstavlja nepogrešljivo podporo narodnega in mednarodnega delovanja na področju izobraževanja odraslih. V ta namen je bila pri Unescovem inštitutu za vseživljenjsko učenje v Hamburgu vzpostavljena obsežna in vsebinsko bogata mreža informacijsko- dokumentacijskih centrov iz vsega sveta (ALADIN - Adult Learning Documentation and Information Network). Med njimi se pojavljajo giganti, kot so ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education, REDUC - Red Latinoamericana de Informacion y Documentacion en Education, pa tudi majhne knjižnice, interesne skupine, nevladne organizacije in podobno. Zastopana je tudi specialna knjižnica Andragoškega centra Slovenije.

V okviru programa Unesco Participation je Andragoški center Slovenije v letih 1998-1999 sodeloval pri aktivnostih za vzpostavitev te mreže, sodelovali smo pri oblikovanju akcijskega načrta za Evropo ter pri oblikovanju spletne strani, na kateri je mreža predstavljena, možen pa je tudi dostop do neposrednih virov informacij, znanja in primerov dobre prakse na področju izobraževanja odraslih po vsem svetu.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki