Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. Dec. 2019

Izpit NPK – izredni rok

Za vse, ki so usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij že opravili, niso pa še pristopili k preverjanju usposobljenosti za člane komisije NPK ali ga niso uspešno opravili, organiziramo preverjanje usposobljenosti v četrtek, 5. decembra 2019, ob 9.00 (pisni del) in 10.00 (praktični del) na Andragoškem centru Slovenije.

K izpitu lahko pristopijo tudi kandidati, ki želijo pridobiti potrdilo o usposobljenosti za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij brez udeležbe na usposabljanju.

Portfolijo je potrebno na CPI oddati najkasneje do srede, 27. novembra 2019.

Prijavo na izpit oddajte na elektronski naslov neda.dordevic@acs.si najkasneje do srede, 27. novembra 2019.

Več informacij dobite pri koordinatorici programa, Veri Mlinar (01/5842 588, vera.mlinar@acs.si).

Izobraževanja:

IzobraževanjaDogodki

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content