Andragoški center Slovenije

Andragoški

Izobraževanja in dogodki

Izobraževanje

Timsko delo in doseganje sinergij pri timskem delu v svetovalni dejavnosti

Za svetovalce v ESS projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 Zavod RS za zaposlovanje na Andragoškem centru...

Izobraževanje

Timsko delo in doseganje sinergij pri timskem delu v svetovalni dejavnosti

Za svetovalce v ESS projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 Zavod RS za zaposlovanje na...

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim