Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Vizija in poslanstvo

Vizija

Andragoški center Slovenije bo tudi v prihodnje vodilna nacionalna ustanova za razvoj in raziskovanje izobraževanja odraslih ter partner pri udejanjanju strategije vseživljenjskosti učenja.

Poslanstvo

Naše temeljno poslanstvo je v tem, da prispevamo k dostopnosti ter kakovosti izobraževanja in učenja za vse prebivalce in prebivalke Slovenije po načelih svobodne izbire in enakih možnosti. Verjamemo namreč, da so največja primerjalna prednost naše države samozavestni, izobraženi, učeči se državljani, ki so se sposobni spoprijemati s spremembami in odločeni spreminjati življenjsko in delovno okolje. Razvit človeški, kulturni in socialni kapital pa je tisto, kar v sodobnem času najbolj potrebujemo za preseganje kriznih razmer in enakopravno soustvarjanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti, da bi dosegli cilje Evrope 2020.

© 2022 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content