Andragoški center Slovenije

Andragoški

Aktualna obvestila Arhiv | Andragoški center Republike Slovenije

Prilagajamo se spremembam

V poslovnih prostorih ACS delujemo v skladu z navodili in priporočili pristojnih inštitucij ter tako skrbimo za varnost in zdravje.

Na ACS skrbimo za varnost in zdravje zaposlenih in obiskovalcev

Ponovno delujemo v poslovnih prostorih ACS in upoštevamo ustrezna priporočila.

Delovanje Andragoškega centra Slovenije

Ponovno delujemo v poslovnih prostorih ACS in upoštevamo ustrezna priporočila.

Četrti predmet poklicne mature in priporočila za izvedbo zaključnega izpita

Center za poklicno izobraževanje (CPI) je na svoji spletni strani objavil priporočila za izvedbo četrtega predmeta poklicne mature in priporočila za izvedbo zaključnega izpita.

Delujemo v prostorih Andragoškega centra Slovenije

Obveščamo vas, da s ponedeljkom, 18. maja 2020, pričenjamo s ponovnim delovanjem v poslovnih prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Priporočila za izvajalce srednjega poklicnega in strokovnega ter gimnazijskega izobraževanja odraslih

Večina priporočil se nanaša na andragoško didaktiko, ki ponuja nekatere odgovore na vprašanja, kako načrtovati in izpeljati izobraževanje na daljavo, ko se v to izobraževanje vključujejo odrasli.

Priporočila za izvajanje programov pismenosti in temeljnih zmožnosti

V tem času so potrebne tako nove oblike izvedbe kot tudi nove vsebine, kar velja še posebej za ranljivejši dela prebivalstva.

Priporočila izvajalcem programa Osnovna šola za odrasle

Cenimo visoko prizadevnost zaposlenih v izvajalskih organizacijah, ki iščejo alternativne poti za uresničevanje učnih ciljev, ter entuziazem ter prizadevanje mnogih udeležencev, da kljub izrednim razmeram dosežejo svoje cilje.

Priporočila omrežju svetovalnih središč za izobraževanje odraslih in svetovalcem v projektu ESS Svetovanje za zaposlene

Pisna priporočila za delo v središčih ISIO v času, ko ni mogoče opravljati neposrednega svetovalnega dela, so bila poslana. Obvestila in gradiva so/bodo na voljo na spletnih straneh.

Priporočila omrežju svetovalcev za kakovost ter izobraževalnim organizacijam za razvoj kakovosti

Delo izobraževalnih organizacij za razvoj kakovosti lahko v tem času pridobi nove razsežnosti. Svetovalcem za kakovost pa priporočamo opravljanje določenih nalog.

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim