Središča za samostojno učenje

V središčih za samostojno učenje (SSU) lahko odrasli samostojno pridobivajo, utrjujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Učenje poteka samostojno, udeležencem pa pri izbiri učnih gradiv in načina učenja pomagajo strokovno usposobljeni svetovalci.  V SSU so na voljo gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč osebja v SSU. V središčih se odrasli lahko učijo različnih vsebin kot so npr. računalništvo, različni tuji jeziki, slovenski jezik, matematika ter mnoge druge zanimive vsebine. Učijo se s pomočjo gradiv za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki, učbeniki, spletna gradiva ipd.), pri učenju pa lahko uporabljajo tudi različne leksikone, slovarje in druge učne pripomočke.

SSU so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje v središčih je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancira MIZŠ.

SSU so rezultat projekta Organizirano samostojno učenje, ki se je začel na ACS leta 1993 z željo po vzpostaviti in širjenju kulture organiziranega samostojnega učenja v Sloveniji. V Mreži središč SSU deluje trenutno 36 splošnoizobraževalnih središč, ki so na različnih lokacijah po vsej Sloveniji.

Andragoški center Slovenije zagotavlja strokovno podporo mreži SSU, skrbi za vzdrževanje in posodabljanje portala SSU in spremljanje delovanja SSU s pomočjo računalniške aplikacije SSU. Delovanje SSU, ki dosegajo kriterije, opredeljene z Odredbo o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/2000), sofinancira MIZŠ.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki