Programoteka

Objavljamo javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, ki so jih sprejeli na pristojnih strokovnih svetih in pristojen minister. Objavljamo samo programe, ki: 

  • so oblikovani izključno za odrasle,
  • so bili na novo oblikovani v skladu z veljavno šolsko zakonodajo ali pa jim je bila v skladu s to zakonodajo podaljšana veljavnost. 

Vsak program vsebuje naslednje informacije: 

  • kdaj in kdo ga je sprejel,
  • podatek o številki uradnega lista, kjer so bili objavljeni ti podatki,
  • vsebina splošnega in posebnega dela programa,
  • morebitne druge uredbe, ki so pomembne za izvajalce posameznega programa. 

Objavljamo tudi druge programe za odrasle, ki sicer niso javnoveljavni, so pa bili oblikovani izključno za odrasle.

***

Javnoveljavne programe, ki niso bili oblikovani izključno za odrasle, se pa vanje odrasli vključujejo, dobite na straneh Centra RS za poklicno izobraževanje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki