Andragoški center

Andragoški

23. 4. 2018

InfO-mozaik

V InfO-mozaiku objavljamo podatke, kazalnike in vsebinske predstavitve ključnih področij izobraževanja in učenja odraslih. V prvi objavljeni informaciji predstavljamo poglavitne strateške in operativne dokumente na državni in evropski ravni. V njih so izpostavljeni izzivi ter zastavljeni cilji, katerih doseganje osvetljujemo v nadaljnjih besedilih.

Informacije InfO-mozaika periodično posodabljamo in nadgrajujemo ter dodajamo nove.

V InfO-mozaiku objavljamo podatke, kazalnike in vsebinske predstavitve ključnih področij izobraževanja in učenja odraslih. V prvi objavljeni informaciji predstavljamo poglavitne strateške in operativne dokumente na državni in evropski ravni. V njih so izpostavljeni izzivi ter zastavljeni cilji, katerih doseganje osvetljujemo v nadaljnjih besedilih.

Informacije InfO-mozaika periodično posodabljamo in nadgrajujemo ter dodajamo nove.

Zap.
št.
Naziv Datum
83. Spretnosti odraslih po podatkih raziskave PIAAC avgust 2017
82.  Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
(nadgradnja informacije 69/2014)
 junij 2017
81.  Ponudba izobraževanja za odrasle v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017
(nadgradnja informacije 72/2015)
 junij 2017
 80.  Statistični podatki: Izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji
(nadgradnja informacije 75/2015)
 april 2017

Preberi več

Zap.
št.
Naziv Datum
79. Registrirana brezposelnost v Sloveniji
(nadgradnja informacije 67/2014)
september 2016
 78.  Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje (nadgradnja informacije 74/2015)  avgust 2016
77. Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva junij 2016
76. Pregled izobraževanja in usposabljanja 2015 – Slovenija
(dodatek k evropskemu Monitorju izobraževanja in usposabljanja 2015)
december 2015
75.
Statistični podatki: Izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji
(nadgradnja informacije 66/2014)
december 2015
74.
Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje
(nadgradnja informacije 63/2014)
avgust 2015
73. Statistični podatki: Nadaljevalno izobraževanje v Sloveniji 2013/2014
((nadgradnja informacije 65/2014)
avgust 2015
72. Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2014/2015
(nadgradnja informacije 64/2014)
avgust 2015
71. Statistični podatki: Vključenost v formalno izobraževanje in izobrazbena struktura odraslega prebivalstva marec 2015
70. Evropski kazalniki: Druga priložnost za mlade brez izobrazbe december 2014
69. Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
(nadgradnja informacije 62/2013)
december 2014
68. Monitor izobraževanja in usposabljanja 2014
(nadgradnja informacije 61/2013)
december 2014
67. Brezposelnost v Sloveniji
(nadgradnja informacije 59/2013)
december 2014
66. Statistični podatki: Izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji
(nadgradnja informacije 57/2013)
december 2014
65. Statistični podatki: Nadaljevalno izobraževanje v Sloveniji 2012/2013
(nadgradnja informacije 56/2013)
september 2014
64. Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2013/2014
(nadgradnja informacije 52/2013)
junij 2014
63. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje
(nadgradnja informacije 58/2013)
junij 2014
62. Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
(nadgradnja informacije 53/2012)
december 2013
61. Monitor izobraževanja in usposabljanja 2013 december 2013
60. Sprejem Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO) 2013–2020 december 2013
59. Brezposelnost v Sloveniji 2012
(nadgradnja informacije 51/2012)
november 2013
58. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje

(nadgradnja informacije 47/2012)

september 2013
57. Statistični podatki: Izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji
(nadgradnja informacije 44/2012)
avgust 2013
56. Statistični podatki: Nadaljevalno izobraževanje v Sloveniji 2011/2012
(nadgradnja informacije 48/2012)
avgust 2013
55. Evropski kazalniki: Usklajevanje učinkov izobraževanja s potrebami trga dela december 2012
54. Evropski kazalniki: Mladi, ki zgodaj opustijo šolanje
(nadgradnja informacije 29/2010)
december 2012
53. Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
(nadgradnja informacije 24/2009)
december 2012
52. Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2012/2013
(nadgradnja informacije 46/2012)
december 2012
51. Brezposelnost v Sloveniji 2011
(nadgradnja informacije 40/2011)
oktober 2012
50. Statistični podatki: Udeležba odraslih v izobraževanju
(nadgradnja informacije 20/2009 in 33/2010)
avgust 2012
49. Statistični podatki: Nadaljevalno poklicno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjih 2010
(nadgradnja informacije 5/2008
avgust 2012
48. Statistični podatki: Nadaljevalno izobraževanje v Sloveniji 2010/2011
(nadgradnja informacije 42/2011)
avgust 2012
47. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje
(nadgradnja informacije 39/2011)
junij 2012
46. Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2011/2012
(nadgradnja informacije 37/2011)
junij 2012
Statistični podatki: Izobrazbena sestava odraslega prebivalstva v Sloveniji
(nadgradnja informacije 4/2008)
december 2011
44. Statistični podatki: Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji 2008 in 2009 (nadgradnja informacije 19/2009) november 2011
43. Statistični podatki: Prebivalstvo EU in Slovenije se nezadržno stara
(nadgradnja informacije 3/2008)
oktober 2011
42. Statistični podatki: Nadaljnje izobraževanje v Sloveniji v šolskih letih 2008/2009 in 2009/2010 (nadgradnja informacije 21/2009) avgust 2011
41. Statistični podatki: Kariera doktorjev znanosti avgust 2011
40. Brezposelnost v Sloveniji 2010
(nadgradnja informacije 28/2008)
junij 2011
39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje – od leta 2009 do 2011 (nadgradnja informacije 38/2011) junij 2011
38. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje – od leta 2007 do 2010 (nadgradnja informacije22/2009) marec 2011
37.
Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2010/2011
(nadgradnja informacije27/2010)
februar 2011
36. Projektni rezultati: Included – Izobraževanje kot dejavnik družbene vključenost in povezanosti junij 2010
35. Statistični kazalniki: Znanje tujih jezikov odraslih (25-64 let)
(nadgradnja informacije 20/2009)
april 2010
34. Statistični kazalniki: Ovire pri udeležbi v izobraževanju odraslih in odnos odraslih do izobraževanja(nadgradnja informacije 20/2009) april 2010
33. Statistični kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v izobraževanju
(nadgradnja informacije 20/2009)
april 2010
32. Evropski kazalniki: Demografski trendi in izobraževanje starejših februar 2010
31. Evropski kazalniki: Izobraževanje odraslih in zaposlenost januar 2010
30. Evropski kazalniki: Poklicno izobraževanje in usposabljanje odraslih
(nadgradnja informacije 10/2008)
januar 2010
29. Evropski kazalniki: Mladi, ki zgodaj opustijo šolanje
(nadgradnja informacije 9/2008)
januar 2010
28. Brezposelnost v Sloveniji
(nadgradnja informacije 6/2008)
januar 2010
27. Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2009/2010
(nadgradnja informacije 14/2009)
januar 2010
26.
Evropski kazalniki: Dosežena formalna izobrazba odraslih
(delna nadgradnja informacije 11/2008)
december 2009
25. Evropski kazalniki: Indeks vseživljenjskega učenja
(nadgradnja informacije 8/2008)
december 2009
24. Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
(nadgradnja informacije 7/2008)
december 2009
23. Statistični podatki: Demografski podatki za Slovenijo
(nadgradnja informacije 2/2008)
avgust 2009
22. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje
(nadgradnja informacije 5/2008)
avgust 2009
21. Statistični podatki: Nadaljnje izobraževanje v Sloveniji v šolskem letu 2007/2008
(nadgradnja informacije 18/2009)
julij 2009
20. Statistični podatki: Udeležba v izobraževanju odraslih junij 2009
19. Statistični podatki: Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji april 2009
18. Statistični podatki: Nadaljnje izobraževanje v Sloveniji v šolskih letih 2005/2006
in 2006/2007
marec 2009
17. Pismenost odraslih v Sloveniji februar 2009
16. Kazalniki ACS: Promocijska in informacijska podpora razvoju vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih januar 2009
15. Pregled ponudbe izobraževanja za starejše odrasle v Sloveniji – šolsko leto
2008/2009
januar 2009
14.
Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2008/2009
januar 2009
13. Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – predstavitev januar 2009
12. ReNPIO: Javno financiranje izobraževanja odraslih v Sloveniji v letih 2004-2010 januar 2009
11. Evropski kazalniki: Dosežena formalna izobrazba odraslih – različni vidiki
december 2008
10. Evropski kazalniki: Poklicno izobraževanje in usposabljanje odraslih
december 2008
9. Evropski kazalniki: Mladi, ki zgodaj opustijo šolanje
december 2008
8.
Evropski kazalniki: Indeks vseživljenjskega učenja
december 2008
7.
Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
december 2008
6. Brezposelnost v Sloveniji
december 2008
5.
Statistični podatki: Vključenost odraslih v izobraževanje in usposabljanje
december 2008
4.
Statistični podatki: Izobrazbena sestava odraslega prebivalstva v Sloveniji
december 2008
3. Statistični podatki: Prebivalstvo Slovenije se stara
december 2008
2.
Statistični podatki: Demografski podatki za Slovenijo
december 2008
1.
Izobraževanje odraslih – izzivi, cilji in spremljanje njihovega doseganja
december 2008

 

© 2018 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim