Kakovost

Znanje je v sodobnem času dobrina, ki predstavlja primerjalno prednost, od katere sta odvisna položaj in razvoj posameznika, njegove družine, pa tudi skupnosti, v kateri živi, države ali regije. Pomembno ni le to, da znanje imamo, temveč tudi, kakšna je njegova kakovost: koliko je uporabno, trajno in prenosljivo v različne življenjske in delovne okoliščine. Prav zato je vse več kritičnih pogledov na različne sisteme vzgoje in izobraževanja. O njihovi učinkovitosti in kakovosti se sprašujejo posamezniki, ki se izobražujejo, straši otrok, delodajalci; o teh vprašanjih se pogovarjajo tisti, ki odločajo o razvoju lokalnih in regionalnih skupnosti, voditelji držav. Vse to dogajanje pospešuje poglobljeno preverjanje sistemov vzgoje in izobraževanja posameznih držav ter ukrepov v njih, pa tudi nenehno iskanje potrebnih sprememb, vpeljevanje drugačnih metod in postopkov, ki naj bi zboljšali kakovost pridobljenega znanja, povečali dostopnost izobraževanja in spodbujali vseživljenjsko učenje.

Slovenija v tem ni izjema. Na vseh ravneh izobraževalnega sistema potekajo različni načini presojanja kakovosti. To velja tudi za izobraževanje odraslih, ki se sooča kar z več izzivi: ob siceršnji zahtevi po zboljšanju kakovosti pridobljenega znanja je treba v to področje vpeljati učinkovite načine za povečanje udeležbe odraslega prebivalstva v izobraževanju, izboljšanje formalne izobraženosti in zmanjšanje deleža tistih, ki dosegajo le nižje ravni pismenosti.

Andragoški center Slovenije kot osrednja nacionalna razvojno-raziskovalna ustanova za izobraževanje odraslih razvija številne dejavnosti, s katerimi želi spodbuditi motivacijo strokovnjakov in izobraževalnih organizacij za večja vlaganja v kakovost, jim omogočiti dostop do znanja, ki je nujno za kakovostno delo in jih seznanjati z mednarodno primerljivimi standardi kakovosti. Razvili smo lastni model za samoevalvacijo v izobraževanju odraslih (POKI), želimo vzpostaviti omrežje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih. Pomemben del svoje pozornosti namenjamo pripravljanju strokovnih podlag za uveljavljanje takih sistemskih rešitev, ki omogočajo in spodbujajo kakovostno delo. Izpeljujemo evalvacije različnih nacionalnih programov in projektov, pa tudi samoevalvacije lastne dejavnosti. Svoje delo preverjamo v različnih oblikah mednarodnega sodelovanja na področju kakovosti.

Oseba za stike:

dr. Tanja Možina
E: tanja.mozina@acs.si
T: 01 5842 577
F: 01 5842 550
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki