Izobraževanje za trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je zelo kompleksen pojem. Opredeljujejo ga okoljski, družbeni in ekonomski steber,  novejši  domači pristopi jim dodajajo tudi četrti steber, kulturo.

V izobraževanju odraslih je tema trajnostni razvoj zaživela leta 2006, ko je ACS s pomočjo ESS sredstev omogočil delovni skupini, sestavljeni predvsem iz zunanjih sodelavcev, oblikovanje izobraževalnega programa (2007). Kasneje so nastala še učni gradivi zanj (Berilo o trajnosti, 2009, Znamenja trajnosti, 2013) ter modul za spopolnjevanje strokovnih delavcev (2014).

V letih 2015-2018 sodelujemo v mednarodnem projektu Sodelovanje za inovativni pristop k usposabljanju za trajnostno upravljanje z gozdom (Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training – CIA2SFM) , katerega namen je pregled dobrih praks na področju trajnosti, priprava izobraževalnega programa o trajnostnem upravljanju z viri, e-učne platforme in priročnika za uporabo platforme. 

Projekt Izvedba programa usposabljanja odraslih za trajnostni razvoj in prehod v zeleno gospodarstvo v povezavi s podnebnimi spremembami (2016) je omogočil praktično izvedbo usposabljanja, nadaljnji razvoj in identifikacijo prihodnjih možnih smeri razvoja.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki