Dejavnosti po konferenci

CONFINTEA VI se je zaključila s sprejetjem Belemskega akcijskega načrta, ki so ga do zdaj prevedli že v številne jezike (prevodi so na voljo na spletni strani http://www.unesco.org/en/confinteavi/, slovenski na naslovu http://arhiv.acs.si/CONFINTEA_VI/Belemski_akcijski_nacrt.pdf), sledili pa so nacionalni in regionalni posveti o ukrepih za njegovo uresničevanje. Ustanovljena je bila tudi posvetovalna skupina, ki se je prvič sestala marca lani, njeno drugo srečanje pa je načrtovano sredi leta 2011.

Skupina je med drugim dala pobudo, da se Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje (UIL) iz Hamburga, ki koordinira vse, kar je povezano s CONFINTEA, v sodelovanju z Unescovim inštitutom za statistiko loti oblikovanja celovite strategije spremljanja uresničevanja Belemskega akcijskega načrta (Overall Monitoring Strategy) ter matrike za spremljanje (Monitoring Matrix). Novembra in decembra lani je UIL organiziral on-line posvetovalni forum o osnutkih obeh dokumentov. Okrog 330 sodelujočih je razpravljalo o obstoječih nacionalnih načinih spremljanja ter dalo konkretne predloge za razvoj kazalnikov ter izpeljavo raziskav. V januarju je UIL skupaj s skupino strokovnjakov izdelal končni različici obeh dokumentov, na voljo bosta na spletni strani: http://www.unesco.org/en/confinteavi/.

V Jugovzhodni Evropi (JVE) se je promocije uresničevanja Belemskega akcijskega načrta lotil regionalni urad dvv international za JVE. Pod njegovim okriljem so bili v mreži držav, ki jih usklajuje (v Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovem in v Srbiji), izpeljani t.i. 'kick-off' dogodki. Več informacij o tem na spletni strani http://www.confintea.dvv-soe.org/.

Andragoški center Slovenije se v ta prizadevanja vključuje s soorganizacijo regionalnega posveta o uresničevanju sklepov CONFINTEA VI v JVE regiji. Dogodek bo 2. junija 2011 v M-hotelu v Ljubljani. Več >>

Poročilo o nacionalnem napredku (Follow-up of CONFINTEA VI: Reporting template for National progress reports in preparation of the Global Report on Adult Learning and Education (GRALE) and the end of the United Nations Literacy Decade (UNLD) : National progress report submitted by the Government of Slovenia) prikazuje temeljne smernice na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji, in sicer v politiki, upravljanju, financiranju, vključenosti in kakovosti izobraževanja. Posebej so prikazani dosežki po konferenci v Belému, v obdobju 2009–2011. Središčna tema letošnjega poročanja je bila problematika pismenosti. Avtorji besedila so si prizadevali kritično in objektivno ovrednotiti in prikazati stanje izobraževanja odraslih in težave v zvezi s pismenostjo v Sloveniji.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki