Dokumenti

CONFINTEA V v Hamburgu je področju izobraževanja odraslih prinesla dva pomembna dokumenta: Hamburško deklaracijo o učenju odraslih in Akcijski načrt za prihodnost

Na temeljih priporočil CONFINTEA V je Evropska unija kasneje ubrala odločne korake z:

 V pripravah na konferenco so nastali naslednji dokumenti:

Sodelujoče države smo na sami konferenci sprejele Belemski akcijski načrt (Belém framework for action) – dokument s priporočili za področje razvoja izobraževanja odraslih v naslednjem dvanajstletnem obdobju.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki