Pogled na izobraževanje 2017: kazalniki OECD

Izšel je novi zbornik kazalnikov Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Pogled na izobraževanje 2017: kazalniki OECD (Education at a Glance 2017: OECD Indicators). Najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja daje možnost spremljanja uspešnosti ustanov in sistemov vzgoje in izobraževanja s primerjanjem v krogu sodelujočih držav iz celega sveta (35 držav članic OECD in ključnih partnerskih držav: Argentine, Brazilije, Kitajske, Kolumbije, Kostarike, Indije, Indonezije, Litve, Ruske federacije, Savdske Arabije in Južnoafriške republike). 

V uvodniku, ki ga je podpisal generalni sekretar OECD Ángel Gurría, je poudarjen pomen izobraževanja ne le za ekonomsko, ampak tudi osebnostno rast, za izbiro osebnih in poklicnih poti v življenju. 


V nadaljevanju so pod drobnogledom ponovno kazalniki »železnega repertoarja« s področja izobraževanja: o vlaganjih javnih in zasebnih sredstev v izobraževanje, o ravneh dosežene izobrazbe, o značilnostih izobraževalnega sistema, kot so: velikost oddelkov, razmerja med številom učencev in učiteljev, plačah učiteljev, dostopnosti izobraževanja ipd. Predstavljeni so različni vidiki študijskih področij in izbire le-teh pri mladih odraslih, prvič so opisani tudi vpisni sistemi. 

Lanskoletni poizkus povezave kazalnikov EAG z Agendo 2030 za trajnostni razvoj (Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030), sprejetimi v okviru Organizacije združenih narodov, je v tej izdaji v posebnem poglavju nadgrajen. Zbrani so kazalniki oziroma podatki, ki kažejo stanje napredovanja pri uresničevanju četrtega cilja: »Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar«. 

Poudarki, preglednice in grafični prikazi ter celotna publikacija so dostopni na spletni strani OECD. Vabimo vas, da si ogledate tudi kratko predstavitev letošnje publikacije z opisi indikatorjev. Med predstavitvami, ki jih za posamezne države pripravijo v Sekretariatu OECD, je na voljo tudi predstavitev za našo državo (Country note – Slovenia).
<< nazaj

Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki