TVU-Grundtvig

 

Naziv projekta: Širitev in krepitev evropske razsežnosti gibanja Tedna vseživljenjskega učenja
Naziv projekta v angleščini: Widening and Strengthening the European Dimension of the LLW/LF Movement
Kratki naziv: TVU-Grundtvig
Časovni okvir: 2002-2004
Program: Grundtvig 1
Spletna stran: http://www.llw5.org
Koordinator: Andragoški center Slovenije
Partnerske države: Bolgarija, Nemčija, Slovenija, Španija, Švica (tihi partner), Romunija
Vsebina:
  • prenos in izmenjava izkušenj in znanj;
  • krepitev nacionalnih struktur in pristopov k načrtovanju, pripravi, izpeljavi in evalvaciji festivalov učenja z namenom, da se okrepijo nacionalna in mednarodno gibanje festivalov učenja.
Opis: Partnerji so si pod vodstvom ACS zastavili mnogo operativnih ciljev z namenom, da si izmenjajo izkušnje ter obogatijo nacionalna orodja in pristope k organizaciji festivalov učenja v letih 2003, 2004 in za naprej. Vse države, razen Španije, so do začetka sodelovanja že izpeljale lastne festivale, španski partnerji pa so se projektu priključili z namenom, da pridobijo znanja in orodja za organiziranje prvega španskega festivala. Tega sta španska partnerja - Zveza španskih ljudskih univerz in Raziskovalni inštitut za družbene vede in izobraževanje pri Univerzi v Barceloni - s skupnimi močmi in ob strokovni podpori projektne skupine izpeljala novembra 2003. Partnerji smo dogodkom v Madridu in Barceloni vtisnili mednarodni pečat: s prispevki smo sodelovali na nacionalni slovesnosti in omizju na temo Vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih v Španiji in drugih evropskih državah; za razstavo promocijskih in informativnih gradiv smo prispevali gradiva o naših festivalih, med njimi tudi video posnetke; na tretjem kongresu literarnih krožkov smo se skupaj s 300 španskimi udeleženci vključili v ad hoc bralne krožke.
Rezultati:
  • pregled stanja na področju vseživljenjskega učenja v posameznih državah;
  • priročnik za koordinacijo festivala ter usposabljanje koordinatorjev, preveden v pet jezikov;
  • nacionalni nabori orodij: model, letni akcijski načrt, načrt promocije in diseminacije;
  • instrumentarij za evalvacijo; spletno zasnovan informacijski sistem za registracijo, pregled (v obliki spletnega koledarja prireditev) in evalvacijo festivalov učenja;
  • spletna stran, osem izdaj e-biltena in skupno promocijsko gradivo;
  • prvi festival učenja v Španiji (november 2003).Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki