Za predvajanje potrebujete Flash player 8 ali všiji.
preskoči preverjanje
You need to upgrade your Flash Player
This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.

Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja 2011–2014

S projektom Razvoj pismenosti ter ugotavljanja in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014 nadaljujemo aktivnosti na področju razvoja pismenosti odraslih ter vrednotenja in priznavanja po neformalnih poteh pridobljenega znanja in izkušenj odraslih, ki so potekale v okviru projekta Razvoj pismenosti ter ugotavljanja in priznavanje neformalnega učenja od 2009 do 2011. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Razvojna prioriteta Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja posebej poudarja, da razvoj virov v sodobni družbi vse bolj temelji ne samo na formalnem, temveč tudi drugih, neformalnih oblikah in načinih učenja in izobraževanja. Tako bo v projektu posebna skrb namenjena ustvarjanju novih možnosti za vključevanje različnih skupin odraslih (še posebej tistih, ki so prikrajšane v vidika vključenosti v vseživljenjsko učenje) v neformalno učenje za pridobivanje ključnih kompetenc za vključevanje v nadaljnje izobraževanje ali učenje, za uspešno delovanje na trgu dela in za večjo socialno vključenost.

Elemente vseživljenjskega učenja bomo krepili tudi z nadaljnjim razvijanjem in uveljavljanjem postopkov vrednotenja in priznavanja znanja, pridobljenega v neformalnem in priložnostnem učenju na področju izobraževanja odraslih, s čimer se odraslim odpirajo nove možnosti za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje in nove priložnosti na trgu dela.

Temeljni cilji projekta so: 

  • pripraviti metodologijo in opisnike za izbrana področja temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc, 
  • usposobiti strokovne delavce za izvajanje prenovljenih programov za prikrajšane skupine odraslih za dvig ravni pismenosti, računalniške pismenosti in v programih za mlade, ki zgodaj opustijo šolanje, 
  • razviti nova učna gradiva za dvig ravni pismenosti,
  • širiti izpeljevanje pristopov za vrednotenje in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih v vsa omrežja izobraževanja odraslih, 
  • razviti nova orodja in pristope za vrednotenje in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih, 
  • usposobiti strokovne delavce za izvajanje postopkov vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih.

Projekt je razdeljen na dve aktivnosti, ki sta nadalje razdeljeni v posamezne naloge, predstavljata pa vsebinsko zaokroženi celoti za doseganje ciljev projekta: 

ACS projekt izvaja od septembra 2011, zaključil pa se bo marca 2014. V letu 2014 bodo rezultati projekta predstavljeni na zaključni konferenci.

Skupna vrednost projekta je 518.300,00 EUR, od tega prispeva Evropski socialni sklad 85 % ali 440.555,00 EUR, Ministrstvo RS za šolstvo in šport pa 15 % ali 77.745,00 EUR.

Osebi za stike:
 

Vodja projekta:
Koordinatorica projekta:
mag. Tanja Vilič Klenovšek
mag. Estera Možina
ACS, Šmartinska 134a, Ljubljana
ACS, Šmartinska 134a, Ljubljana
T: 01 5842 584
T: 01 5842 591


Povezave:
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki