OECD

 

Naziv projekta: Analiza vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja
Naziv projekta v angleščini: Recognition of non-formal and informal learning
Časovni okvir: 2005-2007
Program: OECD
Partnerske države: Avstrija, Danska, Francija, Grčija, Italija, Madžarska, Nemčija,  Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovenija, Španija in Velika Britanija
Namen:
  • zagotoviti tistim, ki kreirajo politike, ustrezne možnosti za vzpostavljanje učinkovitih in pravičnih sistemov priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja;
  • učinkovito udejanjiti agendo vseživljenskega učenja za vse in odgovoriti na vprašanje, pod katerimi pogoji bo priznavanje neformalnega in priložnostnega znanja koristno za vse.
Vsebina: Analiza sistemov vrednotenja neformalnega in priložnostnega znanja po različnih OECD državah. Upoštevani so podatki za zadnje desetletje, in sicer kdo financira sistem vrednotenja, kdo ga upravlja itd. Zbrani so podatki o tem, kaj dobro deluje v sistemu in kaj ne. Vsebina poročila za vsako državo posebej: kontekstualni dejavniki (demografske spremembe, internacionalizacija, nova IKT, ekonomski razvoj ter družbeni razvoj). Sledi opis institucionalnega delovanja (politični in pravni okvir, upravljanje in vloga vlade ter viri). V nadaljevanju je opisan tehnični sistem (sistem kvalifikacij, krediti, metode in postopki ocenjevanja). Naslednja komponenta vključuje vedenje udeležencev (njihove značilnosti, dostop, participacijo, pobude). Sledijo študije primerov (socialna oskrbovalka) in zaključki.
Opis: Projekt se je osredotočal na tiste, ki niso več v šoli ne glede na starost, in tiste, ki se izobražejujejo po končani srednji šoli. Projekt je razvil indikatorje za ugotavljanje učinkov in tveganj ter zbral podatke o tem, kdo ima korist in kdo tvega pri procesih vrednotenja. Raziskani so učinkoviti in pravični moduli na osnovi pregleda obstoječih modulov. Projekt je preučil tiste primere, kjer se upoštevajo krediti za neformalno in priložnostno znanje v povezavi s formalnim izobraževanjem.
Rezultati:Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki