Key PAL

 

Naziv projekta: Portfolijo v programih za razvijanje ključnih kompetenc
Naziv projekta v angleščini: Key Skills Portfolio Assisted Learning
 Kratica: Key PAL
Časovni okvir: 2004-2006
Program: Grundtvig 1
Spletna stran: http://www.eife-l.org/activities/projects/keypal/keypal (le z geslom)
Koordinator: European Institute for e-learning (EIfEL), Pariz, Francija
Partnerske države:  Nemčija, Slovenija, Švica in Velika Britanija
Vsebina:

V projektu smo skušali s pomočjo pilotne izvedbe oblikovanja e-portfolija v programih pridobivanja ključnih kompetenc z uporabo različnih mehanizmov za oblikovanje e-portfolija ugotoviti, do kakšne mere lahko z razvojem e-portfolija:

  • zvišamo raven obvladovanja ključnih kompetenc,
  • vrednotimo raven obvladovanja ključnih kompetenc
  • usposobimo posameznike za povezovanje področja izobraževanja s področjem dela
Opis: Projekt je imel več pričakovanih rezultatov in predvidenih več učinkov. Tako smo v okviru projekta vzpostavili mreže uporabnikov elektronskega portfolija in izdelali navodila ter pripomočke za vpeljevanje elektronskega portfolija v programih za razvijanje ključnih kompetenc pri mlajših odraslih. Nadalje smo izdelali priporočila za uporabo elektronskega portfolija za vse, ki kakorkoli prispevajo k izobraževanju ter družbenemu vključevanju mlajših odraslih. Med pomembne rezultate oziroma učinke projekta sodi tudi izdelava priporočil za vse, ki elektronski portfolijo uporabljajo, s tem pa bi povečali oziroma razširili možnosti uporabe tovrstne tehnologije v neposredni praksi. Seveda pa so partnerske organizacije v projektu poskrbele tudi za izpeljavo seminarjev ter delavnic z namenom diseminacije rezultatov projekta v širši evropski prostor.
Novi pristopi v postopkih pridobivanja in izkazovanja ključnih kompetenc so mlajše odrasle namreč motivirali za pridobivanje novih spretnosti in kompetenc, pri čemer je portfolijo izkazoval različne učne dosežke in uspehe posameznika in imel tako zanj doživljenjsko vrednost. Izvajalci programov bodo lahko nove pristope učenja in poučevanja vpeljali neposredno v lastno učno prakso, medtem, ko bodo odgovorne osebe, ki med drugim tudi »krojijo« politiko na področju vseživljenjskega učenja, lažje razumele različne pristope razvoja in vrednotenja ključnih kompetenc.
Rezultati:
  • primerjalno poročilo o aktivnostih na področju vrednotenja v posameznih partnerskih državah, 
  • Navodila za oblikovanje Elektronskega portfolija – za tutorje,
  • Navodila za oblikovanje elektronskega portfolija – za udeležence,
  • oblikovanje certifikata za sodelujoče udeležence in mentorje v Key PAL projektu.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki