Know your Lifestyle

 

Naziv projekta: Spoznaj svoj življenjski slog – Osveščanje za trajnostno (vzdržno)potrošnjo v izobraževalnih programih za manj izobražene odrasle (Know your Lifestyle – Introducing Sustainable Consuption in 2'nd Chance Education)
Kratica: KYL
Časovni okvir: 2013–2015
Program: Europe Aid / 131141/C/ACT/MULTI
Spletna stran:

http://www.eaea.org/know-your-lifestyle

Koordinator: dvv international - Deutscher Volkshochschul-Verband e.V., DVV – Inštitut za mednarodno sodelovanje nemške zveze za izobraževanje odraslih, Nemčija
Partnerskie države: Avstrija, Estonija, Slovenija in EAEA (sedež v Belgiji)
Kontaktna oseba:
Natalija Žalec (T: 01 5842 587, F: 01 5842 550, E: natalija.zalec@acs.si)
Vsebina: Projekt je izhodiščno namenjeni manj izobraženim odraslim, predvsem mladim osipnikom, ki se vključujejo v programe neformalnega izobraževanja za odrasle. Jedrni vprašanji, na kateri odgovarjamo, sta: kakšen je moj/naš življenjski slog in, kako se lahko z vrednotno premišljenim življenjskim slogom trajnostno uresničujemo skozi življenje, ne da bi pri tem kvarno izčrpavali okolje, s čemer so mišljeni tako naravni viri, kot tudi drugi ljudje, predvsem prebivalstvo najbolj revnih držav sveta. V projekt so vgrajena tudi načela globalnega učenja in sodelovanja. Temeljni namen projekta je, da udeleženci skozi izkušenjsko učenje pridejo do nekaterih pomembnih uvidov o končnosti energetskih in drugih naravnih virov, predvsem pa, da se zavejo osebne, pa tudi globalne odgovornosti, ki jo imamo v zvezi z njihovo porabo ljudje po vsem svetu.

S projektom prispevamo tudi k nastajanju lokalnih in mednarodnih mrež, ki skozi andragoško delo pospešujejo osveščenost in usposobljenost ljudi za trajnostno potrošnjo oz. trajnostni razvoj.
Opis:

Predvidene projektne aktivnosti v letu 2013:

 • prvo koordinacijsko srečanje (Bonn, februar 2013),
 • uvodne delavnice - predstavitev projekta KYL in konceptualizacija modulov v državah partnericah (april 2013),
 • predstavitvene delavnice: predstavitev idejne zasnove izbranih modulov izvajalcem programov za manj izobražene odrasle v državah partnericah (junij 2013),
 • dokončanje izbranih modulov - priprava učnega gradiva v nacionalnih jezikih partnerskih držav (avgust 2013),
 • usposabljanje za izvajalce modulov v državah partnericah (september 2013),
 • pilotne izvedbe izbranih modulov v državah partnericah v izobraževalnih programih druge priložnosti (oktober in november 2013),
 • adaptacija pilotiranih modulov v državah partnericah (december 2013),
 • drugo koordinacijsko srečanje (Estonija, november 2013).
Rezultati:
 • priprava in implementacija treh modulov o vzdržni potrošnji za manj izobražene odrasle v partnerskih državah, ki vključuje pripravo učnega gradiva za izvajanje modulov, pripravo in izvedbo programa usposabljanja za izobraževalce, ki bodo izpeljevali module, implementacijo in adaptacijo modulov v programih druge priložnosti v državah partnericah,
 • prevod modulov in tiskanje v nacionalnih jezikih držav partneric (nemščina, estonščina in slovenščina),
 • prevod modulov in tiskanje v francoskem in v angleškem jeziku,
 • mednarodna delavnica za 40 predstavnikov držav članic EAEA: predstavitev modulov in diskusija o vprašanjih povezanih z izobraževanjem odraslih za trajnostni razvoj,
 • znotraj EAEA vzpostavitev spletne strani projekta, kjer bodo zainteresirani lahko dostopali in uporabljali celotni inventar pripravljenih modulov ter sodelovali z omrežjem različnih organizacij in izobraževalcev odraslih, ki izvajajo programe trajnostnega razvoja v Evropi in drugod po svetu,
 • sklepna mednarodna konferenca o rezultatih in izkušnjah na projektu KYL in o izobraževanju odraslih za trajnostni razvoj, namenjena predstavnikom različnih organizacij in zvez na področju izobraževanja odraslih.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki