IntALWinE

 

Naziv projekta: Mednarodni Teden učečih se odraslih v Evropi
Naziv projekta v angleščini: International Adult Learners' Week in Europe
Kratki naziv: IntALWinE
Časovni okvir: 2003-2006
Program: Grundtvig 4
Spletna stran: http://www.alwineurope.net/
Koordinator: Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje, Hamburg, Nemčija
Partnerske države: Avstrija, Belgija/Flandrija, Bolgarija, Ciper, Estonija, Finska, Islandija, Italija, Litva, Madžarska, Norveška, Romunija, Slovenija, Španija, Švica in Velika Britanija
Vsebina:
  • izmenjava izkušenj na treh tematskih področjih: Instrumentalni pomen festivalov učenja: orodje za mobiliziranje in zagovorništvo, Operativne izboljšave pri organizaciji festivalov učenja in Glas udeležencev: izkušnje in aspiracije;
  • študijski obiski festivalov učenja in njihovih krovnih ustanov; priprava spletnih zbirk primerov dobre prakse ter izdaja publikacij.
Opis: Sodelovanje nacionalnih koordinatorjev iz šestnajstih evropskih držav je bilo namenjeno pridobitvi nadaljnjih spodbud za razvoj festivalov učenja v Evropi. Andragoški center Slovenije je intenzivneje sodeloval v tematski skupini, katere strateški cilj je bil predstavitev in vpeljava koncepta 'forum učečih se odraslih'. Predstavniki sodelujočih držav (načeloma dobitniki priznanj/nagrad za izjemne dosežke v izobraževanju odraslih) so se udeležili Mednarodnega foruma učečih se v Veliki Britaniji, oktobra 2004. Tam so se spoznali s to obliko zagovorništva, ki uspešno deluje v Angliji in na Škotskem, v Kataloniji in nekaterih afriških državah ter v Kanadi, vpeljujejo pa ga tudi v Avstraliji in Novi Zelandiji. 

Skupina se je ponovno srečala na študijskem obisku Tedna učečih se odraslih v Veliki Britaniji, maja 2005, in prišla do zaključka, da je za vpeljavo forumov potrebno pridobiti denarno in moralno podporo na nacionalni in mednarodni ravni. V okviru te tematske skupine je izšla tudi mednarodna publikacija, v kateri so objavljene življenjske zgodbe odraslih iz sodelujočih držav, ki so z učenjem bistveno povečali kakovost svojega življenja in pomembno vplivali na svoje okolje. Drugi dve tematski skupini sta se posvetili zbiranju uspešnih pristopov k pripravi in izpeljavi festivalov učenja, oblikovanju strateških in operativnih napotkov za sodelovanje z mediji, sponzorji, izvajalci in politiki ter pripravi sistematične metode evalvacije učinkov festivalov učenja. Vsi partnerji smo prispevali primere za skupne zbirke zgodb, metod in orodij; ti so objavljeni na spletni strani projekta.
Rezultati:
Dejavnosti po zaključku projekta: Pod vodstvom Škotskega partnerstva za izobraževanje odraslih je večina partnerjev pristopila k oblikovanju novega projekta, katerega cilj je uveljaviti glas učečih se in slednjim omogočiti, da se organizirajo v evropsko in nacionalne mreže z namenom, da svoje poglede izrazijo in si jih izmenjajo na različnih forumih na mednarodni in državni ravni.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki